Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Cookies: Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om cookies

DPD - Vanliga frågor

Företagskunder

Du kan följa din DPD-försändelse på nätet med DPD-spårningsnumret. DPD-spårningsnumret är en nummerserie på 14 siffror samt eventuellt ett kontrollnummer eller en kontrollbokstav. Spårningsnumret får du från avsändaren.

Du kan kontrollera uppgifter angående din försändelse med spårningsnumret. En beräknad leveranstid kan du kontrollera med Leveranstidsräknaren. Observera, att tjänsten DPD Classic utförs inte med leveranstidsgaranti.

Vi levererar DPD-försändelser måndag–fredag, i huvudsak kl. 8–16.00. Inrikes är den uppskattade leveranstiden 1-2 arbetsdagar, till Baltikum 1-3 arbetsdagar och till övriga Europa 1-7 arbetsdagar, beroende på destinationslandet.

Vi försöker leverera försändelsen en gång, varefter försändelsen skickas tillbaka till vår terminal. Vid varje leveransförsök lämnar föraren en avi i mottagarens brevlåda. Mottagaren kan avtala om ett nytt leveransförsök enligt instruktioner på ankomstavin. Leveransalternativen är:

  • Nytt leveransdatum
  • Ny leveransadress
  • Leverans med fullmakt
  • Hämtning från vår terminal.

Försändelsen ligger kvar i 7 dygn i vår terminal, varefter den returneras till avsändaren.

Du kan hämta ut försändelser från vår terminal beroende på ort och terminal, men vänligen kom ihåg at kontakta vår kundservice i förväg.

Du kan hitta den närmaste DPD depå från Depå Sökning.

Du hittar en översikt över införselregler i vår fraktplanare.

Vi samarbetar inte med Posti, dvs. du kan inte hämta ut paket på posten.

Försändelsen kan levereras utan att mottagaren kvitterat ut det om det finns en fullmakt. Som fullmakt godkänner vi DPD:s fullmakt som finns på våra nätsidor eller en fritt formulerad fullmakt som innehåller följande uppgifter:

  • försändelsens spårningsnummer
  • mottagarens/fullmaktgivarens uppgifter (namn och adress)
  • underskrift.

Vi godkänner endast undertecknade fullmakter. Från privatmottagare godkänner vid endast engångsfullmakter.

Synlig skada ska noteras i transportdokumentet vid mottagandet av varan. Skada som inte är synlig (förpackningen är hel, men produkten skadad) ska meddelas skriftligen till fraktföraren inom sju arbetsdagar från det att varan togs emot. Skadeståndsanspråk ska alltid framföras till den som betalar frakten.

Tyvärr kan vi inte leverera försändelser till postboxadresser.

DPD-transportetiketten fungerar som ett sändningsdokument.

Vilka dokument som krävs beror på godstyp och tullkraven i importlandet.
När du skickar försändelse utanför EU måste antingen en handelsfaktura eller en proformafaktura bifogas. Proformafaktura ska användas när det inte finns något transaktionsvärde på godset. Värdet på en proformafaktura kan inte vara 0. Handelsfaktura används när godset har ett transaktionsvärde. Vid båda fallen bör fakturan bifogas med paketförsändelsen i tre originalexemplar samt skickas till adressen: tullaus.fi@postnord.com. Läs mer om tullinformation.

Förutom sändningsdokumentet behöver vi också en EDI-uppgift av försändelserna. Därför rekommenderar vi lätthanterliga transportkontrollsystem, som stöder våra tjänsteprodukter.

Vi utför alla tjänster enligt PostNord Oy:s allmänna avtalsvillkor. DPD assurerar automatiskt alla exportförsändelser för ett värde av 520 euro.

Inom Classic- och Expresstjänsterna får enstaka försändelser väga högst 31,5 kg De exakta vikt- och måttrestriktionerna för varje produkt finns specificerade i särskilda villkor. Läs mer om vilkor.

Vi kan endast ta emot färdigpaketerade försändelser för transport.

Yttre förpackning:
Förpackningsmaterial som används vid paketering måste alltid vara nytt och av hög kvalitet. Det måste vara tillräckligt starkt och det får inte gå sönder även om kartonger skulle staplas på varandra. Se till att kartongen är tillräckligt stor för att rymma fyllnadsmaterial. Alla gamla transportetiketter, oväsentliga klistermärken och annan sändningsdokumentation måste avlägsnas.

Fyllnadsmaterial:
Fyllnadsmaterial måste läggas i förpackningen för att hindra att innehållet rör sig under transport. Fraktgods som lätt går sönder eller skadas måste paketeras styckvis. Förpackningens innehåll måste skyddas med fyllnadsmaterial på alla sidor.

Förslutning:
Paket måste förslutas tätt med rivsäker tejp som är anpassad till transportförpackningar. Band, snöre eller pappersomslag får inte användas. Sändningsdokumentation och nödvändiga etiketter ska fästas på ovansidan av kartongen. Med "ovansidan" menas den största planytan på kartongen. Sändningsdokumentation får inte fästas vid skarvar eller på tejp. För säkerhets skull ska avsändarens adressuppgifter även läggas inne i försändelsen.

Totalmått definierar den högsta tillåtna förpackningsstorleken. Det beräknas på följande sätt: (höjd + bredd) x 2 + paketets längd i centimeter. Du kan räkna storleken på din försändelsen med totalmåtträknaren.

Transportkostnaden beräknas på det högsta av två värden, antingen DPD-paketets verkliga totalvikt eller volymvikt. DPD-paketets volymvikt kan beräknas med hjälp av följande formel: Längd (m) x bredd (m) x höjd (m) x 250 g = volymvikt. Till exempel om paketens storleken är: 54 cm  x 67 cm x 45 cm är formel: (0,54 x 0,67 x 0,45) x 250 = 40,70 kg.