Ohita navigointi ja haku
Verkkopalvelumme ei tue enää Internet Exploreria. Käytä sen sijaan Chrome, Edge, Firefox tai vastaavaa selainta nopeamman ja sujuvamman käytön varmistamiseksi. Öppna i Microsoft Edge

PostNordin rooli muuttuu henkilötietojen käsittelijästä rekisterinpitäjäksi

PostNord-konserni on uudelleenarvioinut rooliaan henkilötietojen käsittelyssä. Vuoden 2019 aikana tehdyn arvioinnin lopputuloksena PostNord tulee muuttamaan roolinsa henkilötietojen käsittelijästä rekisterinpitäjäksi useimmissa yritysasiakkaillemme tarjottavissa standardipalveluissa. Varastointipalveluissa säilytämme henkilötietojen käsittelijän roolin. Muutoksen myötä otamme entistä suuremman vastuun henkilötietojen käsittelystä.

Tavoitteemme on, että jokaisella PostNord-konserniin kuuluvalla maayhtiöllä on samanlainen rooli samanlaisissa palveluissa. Uusi roolimme on myös paremmin linjassa oikeuskäytännön kanssa ja suhteessa muiden kaltaistemme toimijoiden tulkintaan.

Muutos tapahtuu 1.9.2019, jolloin uusimmat sopimusehtomme astuvat voimaan. Useimmissa PostNordin palveluissa PostNord määrittelee käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja on siksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjä. Palveluissa, joissa PostNord on tietojen henkilötietojen käsittelijän roolissa, sovelletaan kunkin palvelun erityisehtojen mukaisia tietojenkäsittelysääntöjä.

Löydät yleiset sopimusehtomme ja palvelukohtaiset erityisehdot täältä.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löydät yksityisyydensuojakäytännöstämme.

Mitä tämä tarkoittaa PostNordin asiakkaille?
PostNordin roolin muutos henkilötietojen käsittelijästä rekisterinpitäjäksi tarkoittaa, että PostNord on täysin vastuussa asiakkaan henkilötietojen käsittelystä heti, kun henkilötieto on siirretty asiakkaalta PostNordille. Tämä tarkoittaa, ettei PostNordin ja asiakkaan tarvitse solmia sopimusta henkilötietojen käsittelystä. Sopimusneuvottelujen yksinkertaistuminen säästää aikaa ja resursseja.  

Tarvitseeko asiakkaidemme tehdä jotakin?
Toimiakseen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti asiakkaan tulee informoida rekisteröityjä siitä, että heidän henkilötietojaan jaetaan rekisterinpitäjänä toimivan PostNordin kanssa. Tämä toteutetaan tavallisesti, kun rekisteröidylle toimitetaan palveluita tai tuotteita tai muuten henkilötietojen keruun yhteydessä esimerkiksi linkittämällä tai viittaamalla ulkoiseen yksityisyydensuojakäytäntöön.

Asiakkaan tulee myös varmistaa, että henkilötiedot siirretään PostNordille laista löytyvän käsittelyperusteen mukaisesti.

Tämän lisäksi asiakkaan tulee päivittää tietosuoja-asetuksen mukaiset selosteet henkilötietojen käsittelytoimista niin, että PostNord on määritelty rekisterinpitäjäksi asianmukaisissa käsittelytoimissa.

Lisätietoja: 
Privacy & Protection Officer: dataprotection.fi@postnord.com 

Customer service