Hur Britax kompletterar lagerhållning med transportpartnerskap

PostNord tar hand om bilbarnstolimportören Britax lagerhållning. Mångårigt och fungerande lagringssamarbete utvidgade sig att gälla även transporter.

Britax är världens största tillverkare av bilbarnstolar. I sortimentet finns bilbarnstolar, barnvagnar, bärselar och cykelsitsar samt tillbehör och reservdelar. Med marknadens mest omfattande sortiment av modeller, i stor färgskala, är behovet av professionell lagerhållning omfattande.

PostNord lager i Vanda tar emot och lagrar alla inkommande importleveranser. Här plockas och förbereds försändelser som skickas till nätverk av återförsäljare. Kundrelationen tas om hand av ett särskilt team som känner till Britax försäljningsartiklar och lagrets specialegenskaper.

Våra kunder vill ha rätt produkter i rätt tid. Felleveranser skulle innebära stora problem.

– Vi kräver att vår partner är snabb men samtidigt noggrann och följer angiven tidsplanering. Ärenden inom vår affärsverksamhet är konfidentiella och ska självklart hanteras med sekretess.
PostNord flexibilitet i samband med avvikande omständigheter gör att det inte är någon match att möta kundernas behov. Allt detta sammantaget är oerhört viktigt för oss. Helheten fungerar bra, säger Heidi Sundberg-Fox, Business Manager på Britax.

Även om det inte fanns ett direkt behov av att byta samarbetspartner beslöt vi ändå att anlita PostNord för våra transporter.

– PostNord erbjöd oss en bra lösning. Eftersom vi är nöjda med lagerhållningen sedan länge, provade vi också med transportdelen. Vi har inte blivit besvikna. Som vår partner känner PostNord till våra behov väl och de tar hand om lagerhållning och varutransporter till våra återförsäljare. Jag vet att allt fungerar bra, säger Heidi Sundberg-Fox.

Britax produkter finns med i sortimentet hos cirka hundra återförsäljare. PostNord distribution förser hela Finland med varor.

– Våra kunder vill ha rätt produkter i rätt tid. Felleveranser skulle innebära stora problem. PostNord erbjuder snabba men noggranna leveranser och sköter alla ärenden enligt tidsplaneringen. Grunden i partnerskapet är täta kontakter och kontinuerligt utvecklingsarbete. – Regelbundna uppföljningsmöten är ovärderliga. Våra årliga förändringar och förbättringar i funktionsmodeller betyder mycket för våra kunder.

Britax affärsverksamhet har vuxit under samarbetsåren.

– PostNord har följt med i såväl lagerhållning som transport och anpassat sig till vår verksamhet, avslutar Heidi Sundberg-Fox.

Britax

Fråga efter mer information eller en offert

PostNord har lösningar för alla logistikbehov.

Kontakta oss

Tjänster som kunden använder