Clas Ohlson samlar allt hos en leverantör

Med 185 butiker och en omfattande import växte kraven på logistiska synergieffekter. Lösningen blev en och samma leverantör – PostNord.

Peter berättar

- Våra butiker har inga lager, berättar Peter Bergestål som är Transport Manager på Clas Ohlson.

- Det som finns, finns i hyllorna. Det håller nere lagerkostnaderna, men det kräver också att butikerna fyll spå varje morgon. För att det här ska fungera samarbetar vi med PostNord som tagit fram en Nordisk totallösning för Clas Ohlson. 

Så löste vi logistik för Clas Ohlson

Har man ett flöde med runt 1 000 pallar och 100 långtradare per dag, som ska löpa smidigt och med största möjliga ekonomiska och miljömässiga kapacitet in och ut från ett lager på 77 000 kvadratmeter så kräver det sin logistik. Och en väl genomtänkt sådan.

Peter Bergestal

Så är det för butiksgiganten Clas Ohlson, som i snart hundra år sålt verktyg och numera även en mängd fiffiga hushålls- och inredningsprodukter – hela tiden med svenska Insjön som navet och hjärtat i verksamheten. Här ligger den största av alla deras 185 butiker, men – framförallt! – det jättelika centrallagret, varifrån alla varor till samtliga butiker och e-handelskunder skeppas ut – och tomkartonger och returartiklar in.

- Ju mer vi växte desto viktigare blev det att hitta fungerande synergier för att optimera transporterna, berättar Peter Bergestål, transportchef på Clas Ohlson. Lösningen blev att anlita en och samma leverantör, PostNord, för både in- och utflöde, vilket man nu gör för hela Norden.

- Det är en enorm vinning för oss att kunna samla hela Norden i en hatt! Det gör att vi kan gå med fulla bilar åt alla håll. Vi har mycket returer, med både packlådor och en del varor – som nu alltså kan gå med vändande trafik i vårt hubnät.

Stora miljösatsningar

Förutom ekonomiska och tidsmässiga vinningar sparar synergieffekterna förstås också på miljön, utvecklar Peter Bergestål. Och just miljöaspekten är enormt viktig för Clas Ohlson. Andra logistiska miljösatsningar som gjorts är att nästan alla godstransporter inom Norge sedan ett par månader sker med tåg.

- Det har gjort att vi sparar drygt 30 procent i minskning av koldioxid i vår norska trafik, berättar Peter Bergestål stolt.

Nu återstår "bara" att hitta liknande lösningar i Sverige och Finland, eftersom tågtransporter är överlägset mest miljövänligt. En utmaning som heter duga, men som inte borde vara helt omöjlig att klara allteftersom, tror Peter Bergestål.

Fler distributionscenter är en annan nöt att knäcka. Centrallagret i Insjön börjar nå sin smärtgräns storleksmässigt, trots omfattande automatiseringar och effektiviseringar. Ett exempel är de automatiska pallkranarna som förbereder och sorterar allt inkommande gods nattetid, innan personalen anländer - och som också servar plockarna med leveranser i stället för tvärtom.

Men ändå. Det börjar bli fullt nu och planer finns därför på fler lageretableringar. Antalet butiker expanderar ständigt (och i princip ingen lagerhållning finns i butik). Efter Norden står nu Europa på tur att bli nästa detaljhandelsmarknad för butiksjätten Clas Ohlson. Med detta skärps kraven ytterligare på såväl rejäl och strategiskt uttänkt lagerhållning som effektiva, miljövänliga distributionssystem, betonar Peter Bergestål, som än en gång pekar på fördelarna med att ha en och samma leverantör för allt gods. Därtill en leverantör som delar samma grundläggande värderingar som Clas Ohlson när det gäller både logistiken som sådan och miljömässigt:

- Samarbetet med PostNord ger oss enorma vinningar. Nu ser vi fram emot att vidga vår verksamhet ytterligare.

Fakta

Clas Ohlsons logistikflöde

1. Ungefär 65 % av Clas Ohlsons artiklar kommer med båt från Asien där de, efter omlastning i Rotterdam eller Hamburg, transporteras vidare till Göteborgs hamn.
2. I Göteborg lastas allt gods om till tåg, som för det vidare till centrallagret i Insjön.
3. Godset som ankommer Insjön sorteras efter land och butik och skeppas därefter ut med lastbilar till strategiskt placerade hubstationer i Sverige, Norge och Finland, varifrån butiksleveranserna sedan distribueras.
4. I Sverige och Finland körs butiksleveranserna med lastbil, men i Norge går allt flöde utanför Osloregionen med tåg till sex olika järnvägshubar. Därifrån distribueras sedan godset vidare med lastbil resten av vägen.
5. Eftersom PostNord är enda leverantör går alla returer med vändande bilar.
Kartta osoittaa liikenneväylät Aasiasta Rotterdam - Göteborg - Insjön. Sitten Insjön ulos Pohjoismaissa.

Fråga efter mer information eller en offert

PostNord har lösningar för alla logistikbehov.

Kontakta oss

Tjänster som kunden använder