Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

PostNords integritetspolicy

Introduktion

PostNord AB (publ) och dess koncernbolag respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur PostNord Oy (PostNord eller vi) behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Policyn gäller för dig som

 • är företagskund
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser (paket och varor) som vi förmedlar
 • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (”digitala kanaler”)
 • deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar
 • kontaktar oss på annat sätt, t.ex. via vår kundtjänst
 • besöker våra kontor, hämtningsställen, terminaler eller andra platser.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom PostNord sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och sådan nationell lagstiftning som genomför GDPR.

Denna integritetspolicy gäller allmänt för vår behandling av personuppgifter. Om du, när du köper våra tjänster eller i något annat sammanhang, får en annan informationstext om behandlingen av personuppgifter, ska sådan informationstext ha företräde framför denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att en rad olika typer av information, däribland men inte enbart namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, val och preferenser, betraktas som personuppgifter.

Behandling innefattar alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, modifiering, behandling för olika ändamål, ändring eller radering.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

När du köper våra tjänster som företagskund

När du köper våra tjänster behandlar vi bland annat ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om innehållet i försändelserna och destinationsinformation. I tillämpliga fall kan även preferenser, beteendemönster och information om huruvida du är ett juridiskt ombud behandlas.

PostNord behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla de tjänster som du har köpt i enlighet med avtalet med dig, inklusive tjänstebeskrivningen och de specifika tjänstevillkoren
 • Tillhandahålla tilläggstjänster
 • Behandla reklamationer, klagomål och returer eller andra ärenden när du kontaktat oss via vår kundtjänst
 • Marknadsföringsändamål, bland dem marknadsföring via post, e-post och sms (som du kan välja bort genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post eller sms, eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan)
 • Analysera och gruppera besökare till våra digitala kanaler baserat på urval, prioritering och preferenser (så kallad profilering) och förse dig med relevant och skräddarsydd information, rekommendationer, annonser och erbjudanden
 • Genomföra kundundersökningar
 • Förhindra, upptäcka och beivra bedrägeri och missbruk av PostNords tjänster
 • Garantera säkerheten för personer som vistas eller gör affärer i våra lokaler genom kameraövervakning
 • Inhämta anonymiserad statistik över användningen av PostNords tjänster
 • Underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på
 • Med ditt samtycke skapa anpassade målgrupper för att vi ska kunna skicka skräddarsydda erbjudanden och marknadsföring via PostNords digitala kanaler. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att använda de avanmälningsverktyg som erbjuds i den digitala kanal där riktad marknadsföring och reklam förekommer. Om det inte finns några sådana avanmälningsverktyg kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du är mottagare av försändelser som vi förmedlar, eller om du returnerar en försändelse du fått

Som mottagare av försändelser som PostNord förmedlar, eller om du returnerar en försändelse du fått, kan vi behandla ditt namn, adress, leveransinformation, information relaterad till innehållet i försändelserna och destinationsinformation. I tillämpliga fall kan personnummer också behandlas.

PostNord behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Leverera försändelser till rätt mottagare
 • Behandla reklamationer, klagomål och returer eller andra ärenden när du kontaktat oss via vår kundtjänst
 • Marknadsföringsändamål, bland dem marknadsföring via post, e-post och sms om du har samtyckt till det. Du kan välja bort detta genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post eller sms, eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan
 • Genomföra kundundersökningar
 • Förhindra, upptäcka och beivra bedrägeri och missbruk av PostNords tjänster
 • Garantera säkerheten för personer som vistas eller gör affärer i våra lokaler genom kameraövervakning
 • Inhämta anonymiserad statistik över användningen av PostNords tjänster
 • Underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Om du besöker våra digitala kanaler – vår användning av cookies

När du besöker/använder våra digitala kanaler samlar vi in information som du har valt att skicka till oss, t.ex. namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer och andra personuppgifter.

Vi kan också behandla information om din användning av våra digitala kanaler, såsom transaktionshistorik och tekniska data relaterade till de enheter du använder för att besöka PostNords digitala kanaler, t.ex. IP-adresser, unikt enhets-ID och typ av webbläsare.

PostNord erbjuder vissa tjänster som kräver tillgång till information från din mobila enhet, t.ex. din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan vara foton, kontaktinformation, ljudinspelningar och platsdata. PostNord kommer aldrig att samla in sådana uppgifter, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till detta.

PostNord har så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa samlas information in om hur du använder den digitala kanalen i fråga. Du hittar mer information om vilka cookies PostNord har placerat i våra digitala kanaler och hur du tar bort dessa cookies i PostNords cookiepolicy.

PostNord behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Underhålla, tillhandahålla, testa och förbättra våra digitala kanaler
 • Kunna erbjuda dig support när du stöter på ett problem i våra digitala kanaler
 • Marknadsföringsändamål, bland dem marknadsföring via post, e-post och sms (som du kan välja bort genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post eller sms, eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan)
 • Analysera och gruppera besökare till våra digitala kanaler baserat på urval, prioritering och preferenser (så kallad profilering) och förse dig med relevant och skräddarsydd information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är möjligt att data från din användning av olika digitala kanaler från PostNord och dess koncernföretag slås samman för detta ändamål och för att utveckla produkter och tjänster
 • Skapa rapporter, granska effekten av marknadsföringskampanjer och skapa anonymiserad statistik om användningen av våra digitala kanaler
 • Hantera, utveckla och testa våra IT-system för att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt identifiering och förebyggande av säkerhetsattacker, däribland virus,
 • Med ditt samtycke skapa anpassade målgrupper för att vi ska kunna skicka skräddarsydda erbjudanden och marknadsföring via PostNords digitala kanaler. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att använda de avanmälningsverktyg som erbjuds i den digitala kanal där riktad marknadsföring och reklam förekommer. Om det inte finns några sådana avanmälningsverktyg kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

När du deltar i marknadsföringsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar

Om du deltar i tävlingar, kundundersökningar och andra marknadsföringsrelaterade aktiviteter som vi organiserar behandlar vi t.ex. kontaktuppgifter, bidrag till tävlingar, åsikter, preferenser och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

PostNord behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administrera marknadsföringsaktiviteten, tävlingen eller kundundersökningen, inklusive kommunicera resultatet till dig och lämna över eventuella priser
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsföringsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar
 • Marknadsföringsändamål, bland dem marknadsföring via post, e-post och sms (som du kan välja bort genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post eller sms/mms, eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan)
 • Inhämta anonymiserad statistik från marknadsföringsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar, för att förbättra våra tjänster
 • Underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

När du kontaktar och kommunicerar med oss i andra avseenden

När du kontaktar oss via exempelvis kundtjänstfunktioner behandlar vi information relaterad till din kundtjänstförfrågan. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan PostNord komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på sådana plattformar från plattformsleverantören.

PostNord behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Kommunicera med dig eller administrera din begäran via vår kundtjänst, e-postformulär och våra konton i sociala medier
 • Analysera samtal och konversationer för att förbättra vår kommunikation och för din och vår säkerhet
 • Inhämta anonymiserad statistik om användningen av PostNord kommunikationsfunktioner
 • Underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Radering av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast så länge det behövs för att uppfylla syftet med behandlingen eller för att uppfylla PostNords juridiska skyldigheter. Därefter raderas dina personuppgifter i enlighet med vår policy för radering eller interna riktlinjer för radering av data.

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter

PostNord kommer alltid att följa gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att svara på en kundtjänstförfrågan som du har gjort, eller när vi har ett berättigat och tvingande intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. för att marknadsföra oss för besökare av våra digitala kanaler eller för att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi kan också behandla dina personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Skulle PostNords behandling av dina personuppgifter kräva ditt samtycke enligt gällande dataskyddslagstiftning, kommer vi att inhämta ditt samtycke till sådan behandling, vilket normalt sker genom att du aktivt kryssar i en ruta.

Säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter

En hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter är av yttersta vikt för PostNord och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i överföringen av personuppgifter

PostNord kan anlita externa partners och leverantörer för att utföra tjänster på uppdrag av PostNord, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betaltjänster eller för att hjälpa till med marknadsföring, analys eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att sådana samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Företag som hanterar personuppgifter för PostNords räkning måste underteckna avtal med PostNord för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. För partner utanför EU/EES vidtas ytterligare skyddsåtgärder, däribland avtal som innehåller Europeiska kommissionens standardklausuler för dataöverföringar som återfinns på Europeiska kommissionens webbplats.

PostNord kan överföra personuppgifter till tredje part, såsom polis eller annan myndighet, i samband med en utredning eller på annat sätt när så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som PostNord behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. PostNords digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av PostNord. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att granska principerna för databehandling och cookies för webbplatsen i fråga.

Behandling av personuppgifter om barn

PostNords digitala kanaler är inte avsedda för barn och det innebär att PostNord inte medvetet samlar in personuppgifter om barn. Om du är vårdnadshavare och får reda på att ditt barn har lämnat in personuppgifter till PostNord ber vi dig kontakta oss på adressen nedan så att du kan utöva din rätt att bland annat få uppgifter korrigerade eller raderade.

Kontaktinformation

PostNord-enheten som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är det PostNord-företag som anges i användarvillkoren för den tjänst du använder, den digitala kanal du besöker eller något annat.

Om du har frågor om PostNords behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud.

PostNord Oy

Dataskyddsombud för Finland

Firdogatan 2 T  81, 00520 Helsingfors

E-post: dataprotection.fi@postnord.com

Om du vill ha information om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i andra företag inom PostNord-koncernen är du välkommen att kontakta PostNord-koncernens dataskyddsombud:

PostNord AB

Dataskyddsombud

105 00 Stockholm

E-post: dataprotectionofficepostnord.com

Är du företagskund kan du även kontakta PostNords kundtjänst eller ansvarig säljare.

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter i förhållande till företaget som behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) — rätt att få bekräftelse och information om behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt till rättelse — rätt att få dina personuppgifter korrigerade
 • Rätt till radering — rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet är begränsad till data som enligt lag kräver ditt samtycke för behandling, om du skulle dra tillbaka ditt samtycke och motsätta dig behandlingen.
 • Rätt att invända — rätt att invända mot vår behandling om den rättsliga grunden för behandlingen baseras på en intresseavvägning eller om uppgifterna används för direktmarknadsföring.
 • Rätt att begränsa databehandlingen — rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, t.ex. om du motsätter dig uppgifternas riktighet. Medan ärendet undersöks är PostNords tillgång till uppgifterna i fråga begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet — rätt att begära att personuppgifter skickas från en personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rätt är begränsad till uppgifter som du har lämnat till oss.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du är osäker på vart du ska lämna in ett klagomål kan ditt lands dataskyddsombud hjälpa dig.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller vill ha mer information om någon av dessa rättigheter, eller villkoren för att utöva dem, är du välkommen att kontakta oss via kontaktinformationen ovan. 

Ändring av denna integritetspolicy

PostNord kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den aktuella versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på PostNords webbplatser.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.