Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kärnvärden

För ett företag som verkar i en konkurrensutsatt och konstant föränderlig bransch är det viktigt att ha en uppsättning gemensamma värderingar som kan fungera som en kompass, för att styra våra handlingar och fastställa vår framgång.

Våra värderingar vägleder oss i vårt sätt att arbeta med kunder och konsumenter och med varandra, och de håller oss ansvariga för att vi gör vårt bästa. Våra värderingar hjälper oss att arbeta enligt vårt syfte; att göra vardagen enklare.

Närvarande

Att vara närvarande innebär att vara tillgängliga närsomhelst, varsomhelst. Det betyder också att vi lyssnar och förstår vad som händer just nu – i samhället, i lunchrummet och i distributionsledet. Det handlar om att alltid finnas där.


Pålitliga

Vi har funnits i nästan 400 år och kommer vara här i många år framöver. Under åren har vi möjliggjort för människor, samhällen och företag att kommunicera och driva verksamheter.
Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och man kan lita på att vi håller våra löften, oavsett om det handlar om att leverera i tid eller ta hand om varandra.


Hållbara

Vi strävar efter att utveckla vår bransch i hållbar riktning. Vi kommer alltid att bry oss om våra medarbetare och vårt företag och respektera miljön och samhället runtom oss.