Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Guide: 6 tips för bättre e-handel

Kraven från e-handelskunderna blir allt högre, då de själva vill bestämma hur, var och när de handlar saker och får dem levererade. Kunderna vill följa sina försändelser och returnera varor enkelt. Kundanpassad logistik erbjuder just valfrihet och är nyckeln till framgångsrik e-handel. Här är en guide som du kan ta hjälp av.

Valfrihet nyckeln till framgång 

För dagens e-handlare är det A och O att skapa en sömlös köpprocess som tar hänsyn till konsumenternas krav hela vägen från köp till leverans. PostNord har tagit fram sex rekommendationer för e-handlare för att förbättra kundens köpupplevelse.

Många webbköp blir aldrig av på grund av dåliga leveransalternativ. En del av lösningen för de e-handlare som vill stärka sina kundrelationer är att erbjuda konsumenterna möjlighet att påverka till exempel var de ska hämta ut varan eller när den ska levereras. Framtidens vinnare är de detaljhandelsföretag som bäst förstår hela leveranskedjan ur kundens synvinkel och anpassar sig till den.

Sex steg till framgång

1. Presentera leveransalternativen tydligt
När leveransmetoderna och -tiderna är tydliga redan från början får kunden en känsla av trygghet. Det senast använda leveransalternativet kan vara förvalt när en kund som tidigare handlat där avslutar sin beställning. Det ökar kundernas lojalitet, visar dem din kompetens och kan öka konversionsgraden. För nya eller sporadiska kunder kan möjligheten att välja leveranssätt vara avgörande för om de handlar eller inte.

2. Erbjud alternativ: exakta, snabba eller förmånliga leveranser
Leveransupplevelsen måste motsvara köpupplevelsen. För konsumenten innebär det alltid en balans mellan snabbhet, precision och kostnad. Köpet är oftast inte så brådskande att det lönar sig att betala för expressleverans. Istället vill många själva bestämma en leveranstid eller ett leveransställe eller -sätt som passar in i deras vardag. Inom detaljhandeln kan man inte längre säga att leveransen kommer inom 3–5 dagar. Kunderna godtar inte det.

3. Erbjud möjlighet att välja leveransställe 

Konsumenterna vill att leveransen ska passa in i deras vardag. Detaljhandelsföretagen måste därför kunna erbjuda flera olika alternativ när det gäller leveransställe. När kunden kan välja ett lämpligt leveransställe vid varje köp ökar kundtillfredsställelsen.

4. Var flexibel och kommunicera med kunden 

Kunden har alltid rätt! Det inbegriper även kontroll över leveransen: kunden ska kunna välja leveranssätt, spåra försändelsen och förstå vad som krävs för att ta emot den.  Man vinner mycket genom att känna till kundens preferenser i ett tidigt skede av köpprocessen. Hur kontaktar man kunden och hur gör man reklam – via e-post, sms eller tryckt direktreklam? Det viktigaste är att göra det lätt för kunden att välja.

5. Gör det lätt att ändra leveransen 

Framgångsrika företag bör erbjuda kunden möjlighet att ändra leveransalternativet i efterhand. En annan person kanske får hämta ut paketet eller paketet kanske skickas till ett utlämningsställe nära arbetsplatsen istället för ett nära hemmet. Om man erbjuder kunden möjlighet att ändra leveransen även efter beställning måste logistiken fungera. Det stärker kundrelationen ytterligare.

6. Ordna smarta returmöjligheter

Vid produktretur prövas ofta konsumenternas tålamod. En bra köpupplevelse kräver att företaget kan hantera returer effektivt och flexibelt. Företaget kan erbjuda enkla returlösningar, som flera ställen som produkterna kan returneras till, tydliga returanvisningar och information om hur återbetalningen går till. Om du vågar utlova en exakt återbetalningstid känner sig kunden trygg och köptröskeln sänks.