Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

PostNord – ett ansvarsfullt val

I vår vision ingår att vi ska vara ett ansvarsfullt val för våra kunder. Vårt ansvar är att skapa äkta förändring. I vår verksamhet uppmärksammar vi koldioxidutsläpp och förbrukning av energi och drivmedel.

Miljö

Vår verksamhet förutsätter användning av diverse transportmedel och största delen av våra leveranser är godstransporter på landsväg. Vårt främsta långsiktiga miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 40 % innan 2020.

Vi beaktar även drivmedelsförbrukningen. Genom att använda mindre drivmedel sjunker våra utgifter och konkurrenskraften stärks. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen.

Vår målsättning är att minska energiförbrukningen på våra kontor och i våra fastigheter.

Så här gör vi

  • Vi ökar andelen eldrivna fordon
  • Vi använder järnvägstransport
  • Vi ökar användningen av grön el
  • Vi effektiviserar energiförbrukningen i transporter och fastigheter
  • Vi använder nya drivmedel och fordon
  • Vi stöder ny miljöteknik som effektiviserar logistiken
  • Vi ökar det samarbete som möjliggör hållbar utveckling

Certifieringar


EcoVadis har tilldelat PostNord en guldstandard för ansvar.

PostNords miljöledningssystem har certifierats av Inspecta Sertifionti Oy enligt ISO 14001:2015.