Information om det nya svaveldirektivet

Den 1 januari 2015 träder det nya svaveldirektivet i kraft, som reglerar högsta tillåtna svavelhalt i bränslen. Direktivet innebär att svavelhalten i båtbränslen måste sänkas betydligt, från nuvarande 1,0 procent till 0,1 procent.

Direktivet berör alla sjötransporter på Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, och påverkar därmed kostnaderna inom transportsektorn. PostNord Oy inför det nya svaveltillägget den 1/1 2015.

Ytterligare information om EU:s svaveldirektiv.