Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

PostNord förvärvar Byrknes Auto i Norge

17.12.2012

PostNord har idag tecknat avtal om förvärv av inkråmet i Byrknes Auto AS. Förvärvet stärker ytterligare PostNords position på den växande norska logistikmarknaden och i synnerhet inom termotransporter.

Byrknes Auto är en av Norges största termotransportörer. Företaget erbjuder primärt tjänster för fisk- och dagligvarutransporter. Byrknes Auto omsatte 2011 293,6 MNOK. Antalet anställda uppgick till cirka 100 personer.

PostNords logistikverksamhet i Norden omsatte 2011 cirka 13 miljarder SEK. Verksamhetens tyngdpunkt är paket, pall, express och tredjepartslogistik. I Norge bedrivs PostNords logistikverksamhet genom Tollpost Globe AS, som med en omsättning på 2,7 miljarder NOK under 2011 är ett av Norges tre största logistikföretag.

- Byrknes Auto har sedan flera år tillbaka etablerat en konkurrenskraftig verksamhet inom fisk- och dagligvarutransporter på Västlandet i Norge. Förvärvet innebär ytterligare en förstärkning av vår position på den växande norska logistikmarknaden, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik i PostNord.

- Med de två senaste förvärven, av Harlem Transport och nu Byrknes Auto, tar vi en stark ställning i Norge inom termotransporter. Vi har eftersträvat att stärka vår position specifikt inom dagligvaror och fisk i Norge, då det ger oss bättre logistikbalanser och skapar möjligheter till ny organisk tillväxt, säger Robin Olsen, VD Tollpost Globe.

Transaktionen förutsätter bland annat godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge. Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2012, kl 08.30 CET.
Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läser mer om PostNord på www.postnord.com.

Tollpost Globe ingår i PostNord-koncernen och är ett av Norges tre största transportföretag. Företaget hade 2011 en omsättning på cirka 2,7 mrd NOK samt hade 900 medarbetare och 700 chaufförer fördelade på 29 avdelnngar. Föetaget hanterar cirka 60 000 paket varje dag och huvudkontoret ligger i Oslo.