Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Cookies: Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om cookies

Registerbeskrivning

 

1. Registerförare

PostNord Oy, PB 179, 01530 Vanda

2. Registeransvarig

Joa Saarinen
Telefonnummer: +358 10 572 8080
Postadress: PostNord Oy, PB 179, 01530 Vanda

3. Registrets namn

PostNord Oy, konsument-kundregister

4. Registrets ändamål

De samlade uppgifterna används för att sköta och utveckla kundförhållanden och konsumentkontakter av PostNord och de bolag som hör till samma koncern. Uppgifterna används också för att planera och utveckla bolagets affärsverksamhet och tjänster.

5. Registrets datainnehåll

I registret antecknas basuppgifterna: Namn, telefonnummer, e-postadress och adressuppgifter samt feedbackinnehåll. Uppgifterna samlas via PostNord nätsidor med ett elektroniskt feedbackformulär. Därtill kan telefonsamtal mellan kunden och PostNord sparas i registret för att noggrant dokumentera kundfeedback. Dokumenteringen kan behövas om ärendet kräver senare utredning eller om det uppstår möjliga meningsskiljaktigheter.

6. Uppgifternas utlämning

Uppgifterna lämnas inte ut för tredje parter, utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Principerna för skydd av registret

Registrets uppgifter sparas elektroniskt på system som har begränsade användningsrätt.
Utskrivna material bevaras endast under ärendets behandling och efter detta förstörs utskrifterna.

8. Granskningsrätt/Rättelse av personuppgifter

En i registret antecknad person har rätt att granska och få kopia av de uppgifter som har sparats i registret och som angår honom/henne. Begäran om granskning skall framställas skriftligen till den person som ansvarar om registret. Den i registret antecknad person har rätt att be om rättelse, borttagning eller komplettering av de registrerade uppgifterna. Begäran skall riktas skriftligen till registerföraren. Registerföraren kan vid behov göra rättelser till uppgifterna även på eget initiativ.