Drivmedels- och svaveltillägg

Det procentuella drivmedelstillägget uppdateras varje månad. Svaveltillägget gäller tills vidare.

Beräkning av drivmedelstillägg:

Drivmedelstillägget för både inrikes- och utrikestransporter uppdateras varje månad. Tillägget är en procentandel av fraktutgifterna (exkl. tilläggstjänster) och är bundet till diesel konsumentprisindex som Statistikcentralen behåller.

Drivmedelstillägg
paket

Drivmedelstillägg
pall och styckegods

Gäller från och med

1,6, %

2,4 %

1.10.2021

1,5 %

2,2 %

1.9.2021

1,1 %

1,7 %

1.8.2021

1,3 %

1,9 %

1.7.2021

1,3 %

1,9 %

1.6.2021

1,3 %

1,9 %

1.6.2021

1,3 %

1,9 %

1.5.2021

0,5 %

0,8 %

1.4.2021

0%

0%

1.3.2021

0%

0%

1.2.2021

0%

0%

1.1.2021

0%

0%

1.12.2020

0%

0%

1.11.2020

0%

0%

1.10.2020

0%

0%

1.9.2020

0%

0%

1.8.2020

0%

0%

1.7.2020

0%

0%

1.6.2020

0%

0%

1.5.2020

0%

0%

1.4.2020

0,8%

1,1%

1.3.2020

0,4%

0,6%

1.2.2020

0,3%

0,4%

1.1.2020

0,3%

0,4%

1.12.2019

0,0%

0,0%

1.11.2019

0,0%

0,0%

1.10.2019

0,0%

0,0%

1.9.2019

0,0%

0,1%

1.8.2019

0,3%

0,4%

1.7.2019

0,3%

0,4%

1.6.2019

0,5%

0,8%

1.5.2019

Beräkning av svaveltillägg:

Tillägget är en procentandel av fraktkostnaden vars nivå följer de tilläggsutgifter som tillämpas av rederier i enlighet med EU:s nya svaveldirektiv. Svaveltillägget gäller tills vidare.

Tjänst

SE, DK, NO

 EE, LT, LV, PL 

Övriga

Paket 1,00 % 0,58 %

​2,48 %

Pall 3,90 % 1,97 %

​3,94 %

​Styckegods 4,20 %  -  -

Läs mer om svaveldirektivet här.