Ta emot

Fullmakter

Paket till serviceställe

Har du inte möjlighet att själv hämta PostNord MyPack Collect -paketet som kommer till servicestället? Skriv ut, fyll i och skriv under den bifogade fullmakten. Ge fullmakten till ditt ombud.

Fullmakt för hämtning av paketförsändelse (dokumenten på finska)

OBS! Under covid-19 situationen kan du vidarebefordra ankomstmeddelandet till en annan person som kan hämta ditt paket för dina räkning. Alternativt kan en annan person hämta ditt paket genom att ange ditt namn, paketets spårningsnummer och hyllplats i ankomstmeddelandet vid upphämtningsstället. Den som samlar in paketet måste ha sitt eget identitetskort.

Hempaket

Är du inte där när paketet levereras? En person i samma hushåll eller samma företag kan kvittera paketet åt dig.

Om ingen finns på plats kan paketet levereras utan kvittens med fullmakt. Skriv ut och fyll i nedanstående fullmakt och skicka in till PostNord per e-post. Detaljerade anvisningar finns på fullmakten.

Du kan också skicka en fritt formulerad fullmakt via e-post till asiakaspalvelu.fi@postnord.com. Fullmakten skall innehålla namn och adress av mottagaren, försändelsenumret och en indikation på att fullmakten gäller bara en gång och bara nämnda försändelsen.

Fullmakt – leverans utan kvittens (dokumenten på finska)