Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Ta emot från annat land utanför EU

Försändelser till Finland från andra länder utanför EU måste förtullas innan de kan användas eller säljas igen. Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning och konsumtion. Vid det här förfarandet ska man lämna in en tulldeklaration. När det gäller paket sker tullklarering när försändelsen anländer till EU och den kräver vanligtvis inte mottagarens åtgärder.

De skatter och avgifter som uppbärs bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde. Tullen och mervärdesskatten är de mest allmänna skatter som uppbärs i samband med import. När man importerar varor från länder utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull för dem. Den här tariffenliga tullen uppbärs för varor från tredje land, om varorna inte får tullnedsättning eller tullfrihet genom förmånsbehandlingar, tullkvoter eller tullsuspensioner.

Läs mer om tullklarering på Tullens webbplats eller kontakta vår tullavdelning på tullaus.fi@postnord.com.

 

Försändelser från Storbritannien

 

Från början av 2021 måste försändelser från Storbritannien också förtullas. Mottagaren ansvarar för tullavgiften och importskatter. Vår partner DPD i Nederländerna skickar ett epostmeddelande och/eller sms till mottagaren som väntar på en försändelse från Storbritannien, genom vilken mottagaren ska betala tullavgiften och importskatter. Om tullavgiften och importskatter inte betalas, returneras försändelsen till avsändaren.