Digitalisaatio mullistaa kaiken– myös logistiikan

Satavuotias Suomi elää keskellä suurta murrosta. Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntaa
ja liike-elämää, eivätkä totutut toimintatavat enää riitä, mikäli kilpailussa haluaa pysyä mukana. Kulutustottumukset muuttuvat koko ajan, ja valta on siirtynyt uudenlaisten bisnesmallien myötä kuluttajille. Spotify on mullistanut tapamme kuluttaa musiikkia, ja Airbnb tapamme matkustaa. Logistiikassa toistaiseksi suurimman mullistuksen on aiheuttanut verkkokauppa.

Tulevaisuus saattaa näyttäytyä huiman muutosnopeuden vuoksi uhkaavana. Haaste on kuitenkin otettava rohkeasti vastaan ja keskityttävä siihen, miten kehityksen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää parhaiten omassa bisneksessä.
PostNord hyppäsi vauhdissa mukaan tulevaisuuden kehitykseen pari vuotta sitten laatimalla tiekartan vuoteen 2020. Tiekarttamme sisältää merkittäviä investointeja teknologiaan ja infrastruktuuriin, palveluihin ja näkyvyyteen sekä ihmisiin ja johtajuuteen. Sen avulla
meidän on mahdollista ottaa digitalisaatiokehityksestä hyödyt irti ja kiihdyttää toimialamme kärkeen.

Matkamme jatkuu kuitenkin vielä vuoden 2020 jälkeenkin, eikä maailman muutosvauhti tule ainakaan hidastumaan. Rohkeaa visiointia ja strategista työtä tarvitaan jatkossakin. Tässä lehdessä käsitellään eri näkökulmista tulevaisuuden kauppaa, logistiikkaa ja kuluttamista. Sivuilla 10–15 käsitellään kaupunkien digitalisoitumista sekä älykkäiden kaupunkiratkaisujen kuten älylukon kehittämistä PostNordilla. Sivuilla 16–18 esitellään yksi logistiikka-alan tulevaisuuden visioista: itseohjautuvat rekat. Aivan lähivuosina niitä ei tulla Suomen teillä näkemään, mutta miten monta kertaa olemmekaan yllättyneet mahdottomilta tuntuvien keksintöjen nopeasta muotoutumisesta luonnolliseksi osaksi elämäämme.

Antoisia lukuhetkiä!

Jari Rinnekoski
Toimitusjohtaja
PostNord Oy

 

   

Lue Tempo 3/2017