Mene suoraan päävalikkoon Siirry päävalikkoon Kielivalikkoon

Tullaus- ja arvonlisäverotietojen ilmoittaminen Tullille Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa

Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittaminen Ahvenanmaan verorajan ylittävien kuljetusten osalta on muuttunut vuoden 2018 alusta alkaen.

 

Veroilmoitukset annetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten toimesta oma-aloitteisesti. Verorajan ylittävän liikenteen valvonta säilyy Tullilla. Tästä syystä kuljetuksen rahtikirjaan tarvitaan uusia tietoja. Lisäksi tavaran viejän selvitysvastuuta kasvatetaan. Viejän tulee selvittää ja varmistua siitä, että tavaran vastaanottaja verorajan takana on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Suomessa. Tiedon voi käydä tarkistamassa esimerkiksi Patentti- ja Rekisterihallituksen tietokannasta.

Ahvenanmaan verorajan ylittävien kuljetusten rahtikirjoissa tulee olla merkittynä:

• viejän nimi ja Y-tunnus
• tavaroiden laji ja paino
• vastaanottajan nimi ja Y-tunnus + merkintä ”ALV REK” (merkintää ei käytetä sellaisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn luonnollisen henkilön osalta, jonka  liiketoimintaan tuonti ei liity)
• kuljetusliikkeen nimi, osoite, kuljetusliikkeen verorajanumero
• sekä lähettäjän että vastaanottajan Y-tunnukset (yritys- ja yhteisötunnukset).

Lisäksi tavaran vastaanottajasta pitää antaa lisämerkintä ”ALV REK”, mikäli tämä on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tieto merkitään ytunnuksen perään esimerkiksi ”1234567-8 ALV REK”.

Mikäli tiedot ovat epäselvä tai riittämättömät (esimerkiksi tavaraa, varor, spare parts, material) tai etukäteisilmoitusta ei ole tehty, voi lähetys joutua tilapäisvarastoon ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia.

Mikäli kuljetus- tai varastoasiakas välittää Ahvenanmaan toimitustietoja sähköisinä sanomina tai tiedonsiirtona, pitää Y-tunnukset ja niitä vastaavat ALV REK -merkinnät tulla asiakkaan järjestelmästä valmiina sanomissa sellaisissa kentissä, että ne pystytään välittämään edelleen toimituksen rahtikirjalle. Jos viitekenttiä ei ole käytettävissä, tiedot voi ilmoittaa myös rahtikirjan kuljetusohjeissa.

Tarkempia ohjeita löytyy Tullin ja Åland Postin verkkopalveluista.


Kundservice