Vastuullisuus hankinnoissa

PostNord ostaa vuosittain miljoonien eurojen edestä tavaroita ja palveluita monilta eri toimittajilta. Suurin osa hankinnoista liittyy kuljetuksiin ja palveluihin.

Olemme määritelleet tarkat standardit sekä ympäristövastuullisuudelle että työoloille. Toimittajamme sitoutuvat noudattamaan PostNordin toimintaperiaatteita toimittajille, Supplier Code of Conductia, jossa määritellään vaatimuksemme ihmisoikeuksiin, työehtoihin, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyen. Toimittajamme vastaavat myös siitä, että heidän mahdollisesti käyttämät omat alihankkijat noudattavat PostNordin vaatimuksia.

PostNordin toimintaperiaatteet toimittajille - Supplier Code of Conduct

​PostNordin toimintaperiaatteet toimittajille maantiekuljetuksissa

 

Tomittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme tarkoitettu eLearning-koulutus

PostNordin toimittajille ja yhteistyökumppaneille suunnattu koulutus koskee PostNordin toimintaperiaatteita. Tavoitteenamme on luoda kestävää liiketoimintaa, joka tuottaa arvoa kaikille osapuolille. Saavutamme tavoitteen dialogin, läpinäkyvyyden ja aktiivisen yhteistyön kautta.

 Pääset koulutukseen tästä.