PostNordin whistleblowing-järjestelmä

Monet yritykset ovat luoneet niin sanotun ”whistleblowing-järjestelmän” eli ilmoituskäytännön, jolla varmistetaan, että työntekijät voivat ilmoittaa johtavassa asemassa olevien henkilöiden tekemistä vakavista rikoksista.

Myös PostNordilla on tällainen käytäntö. Whistleblowing-järjestelmän avulla työntekijät voivat ilmoittaa rikollisista menettelyistä, joita johtavassa asemassa olevien henkilöiden tai avainhenkilöiden epäilleen harjoittaneen, hyväksyneen tai tietoisesti katsoneen läpi sormiensa.

Johtavassa asemassa olevia henkilöitä ovat:

  • PostNord-konsernin hallituksen jäsenet
  • PostNord-konsernin johdon jäsenet
  • liiketoiminta-alueiden Meddelande Sverige, logistiikka, Strålfors- ja Breve Danmark johtoryhmien jäsenet
  • PostNord-konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Avainhenkilöitä ovat työntekijät, jotka voivat tehdä itsenäisesti yrityksen kannalta ratkaisevia päätöksiä.

Seuraavassa on esimerkkejä menettelyistä, joista voidaan ilmoittaa whistleblowing-järjestelmän kautta:

  • talousrikokset, kuten lahjusten antaminen tai vastaanottaminen, petokset ja väärennökset
  • huomattavat turvallisuuspuutteet työpaikalla
  • huomattavat ympäristösääntöjen rikkomukset ja ympäristön saastuttaminen
  • vakavat syrjinnän ja ahdistelun muodot.

Ilmoituskäytäntö on Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Suomen voimassa olevien lakien ja asetusten mukainen, ja sitä voivat hyödyntää PostNordin pohjoismaisten yritysten työntekijät, asiakkaat ja toimittajat sekä näiden yritysten muut sidosryhmät. Ilmoituskäytäntö on käytettävissä
Internet-portaalissa.

Muuntyyppisistä virheistä, reklamaatioista ja rikoksista voit aina ottaa yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun.