Mene suoraan päävalikkoon Siirry päävalikkoon Kielivalikkoon

Code of Conduct

Code of Conduct

Code of Conduct eli eettiset toimintaperiaatteet kattavat koko PostNord-konsernin, joka on sitoutunut periaatteiden mukaiseen vastuulliseen liiketoimintaan. Code of Conduct koskee kaikkia työntekijöistämme ja edellytämme myös liikekumppaneidemme sitoutuvan siihen soveltuvin osin.

PostNordin Code of Conduct

PostNordin eettiset toimintaperiaatteet jakautuvat kuuteen osa-alueeseen:

  • liiketoiminnan etiikka
  • työntekijät ja työolot
  • liikekumppanit
  • koordinoitu hankinta
  • yhteiskunnallinen sitoutuminen ja sponsorointiohjelmat
  • ympäristö

Liiketoiminnan etiikka

Olemme sitoutuneet ylläpitämään korkeimpia eettisiä standardeja kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Meillä on nollatoleranssi lahjontaa ja muita korruption muotoja kohtaan, emmekä hyväksy sidosryhmiltämme minkäänlaisia sopimattoman vaikuttamisen yrityksiä. Liiketoimintaamme koskevilla päätöksillä tulee aina olla objektiiviset perusteet. Noudatamme henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyviä tietosuojalakeja, kansainvälisiä kaupan sääntöjä ja pakotteita, kirjanpitoa ja raportointia sääteleviä asianmukaisia määräyksiä sekä puolueettomuutta poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden suhteen.

Työntekijät ja työolot

Kunnioitamme ja tuemme YK:n ihmisoikeusjulistuksessa ja ILO:n yleissopimuksissa määritettyjä kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä tai hyödynnä sitä missään muodossa. Kaikilla työntekijöillämme on oikeus liittyä yhdistyksiin, muodostaa organisaatioita ja käydä lainmukaisia työehtoneuvotteluja. Noudatamme työsopimuksia, työaikoja ja ylitöitä koskevia kansallisia lakeja ja määräyksiä. Tarjoamme fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ja terveellisen työympäristön ja työskentelemme järjestelmällisesti sen parantamisen eteen. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti. Ketään työntekijää ei saa syrjiä, kiusata tai häiritä millään tavalla, mistään syystä tai missään olosuhteissa.

Liikekumppanit

Pyrimme rakentamaan liikekumppaneidemme kanssa kestävää liiketoimintaa, joka luo arvoa kaikille. Yhteistyöhömme sisältyy toimittajien vastuullista suoriutumista koskevien asianmukaisten vaatimusten asettaminen sekä suoriutumisen riskinarviointi, hyväksyntä ja seuranta.

Koordinoitu hankinta

Kaikki PostNord-konsernin hankinnat on koordinoitu. Koordinoinnin ansiosta voimme hyödyntää kaiken ostovoimamme, varmistaa synergiat sekä taata, että yrityksen oma toiminta on sovellettavien hankintalakien ja -määräysten mukaista.

Yhteiskunnallinen sitoutuminen ja sponsorointiohjelmat

Olemme osallisena monissa kumppanuuksissa ja toimialajärjestöissä, mikä antaa meille mahdollisuuden parantaa omaa toimialaamme, toimia hyvänä ja vastuullisena yhteisön jäsenenä sekä vaalia luottamusta yritystämme kohtaan. Kaikkien sponsorointiohjelmiemme tulee tukea sekä meitä että organisaatiota, jonka kanssa teemme yhteistyötä.

Ympäristö

Ympäristövastuu on erottamaton osa ydintoimintaamme. Tavoitteenamme on tarjota vastuullisia paketti- ja kirjepalveluratkaisuja, jotka pienentävät sekä omia että asiakkaidemme ympäristövaikutuksia. Teemme liikekumppaneidemme kanssa yhteistyötä edistääksemme ympäristön kannalta kestävää teknologista kehitystä. Hyödynnämme energiaa ja muita luonnonvaroja tehokkaalla tavalla.

Kundservice