Mene suoraan päävalikkoon Siirry päävalikkoon Kielivalikkoon

Anomus koskien rekisteröidyn oikeuksia

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeuksia, joita hän voi käyttää rekisterinpitäjän käsitellessä hänen henkilötietojaan.
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seitsemän oikeutta (artiklat 15–22).

Kyseiset oikeudet ovat:

i. oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus henkilörekisteriotteeseen)
ii. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
iii. oikeus tietojen oikaisemiseen
iv. oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
v. oikeus käsittelyn rajoittamiseen
vi. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
vii. oikeus olla joutumatta automatisoitujen yksittäispäätösten, mukaan lukien profiloinnin, kohteeksi.

Voidaksemme käsitellä pyyntösi, tarvitsemme sinulta käsin allekirjoitetun anomuksen. Pohjan anomukseen saat tästä.


Voit lähettää anomuksen sähköisesti osoitteeseen dataprotection.fi@postnord.com tai postitse osoitteeseen
PostNord Oy, Privacy Protection Officer, Ansatie 6a A 01740 Vantaa.

Jos sinulla on kysyttävää prosessista tai haluat muokata pyyntöäsi, ota yhteyttä osoitteeseen dataprotection.fi@postnord.com.


Oikeus pyytää markkinoinnin lopettamista

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä tällaista
markkinointia, mukaan lukien profilointia, varten. Henkilötietojen käyttämisen kieltäminen markkinointitarkoituksessa ei edellytä rekisteröidyn kirjallista allekirjoitusta, vaan tällainen pyyntö on voitava lähettää sähköisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen johdantokohta 59).

Kundservice