Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Förbered dig inför försäljning på nätet

När du har grundat företaget och fått klart hemsidan gäller det att få igång försäljningen genom att väcka intresse och locka besökare till din webbutik. Samtidigt måste du köpa in och eventuellt lagerhålla produkter, vilket kan vara en tidskrävande process. Det är bra att rikta blicken mot framtiden redan från början och skapa en gränsöverskridande strategi.

Marknadsanalys

En grundlig analys av marknaden för att kartlägga konkurrenter, produktalternativ och konsumtionstrender är extremt viktigt för att lyckas inom sin bransch. Oftast gör man analysen redan innan man grundar företaget, men det är också viktigt att hela tiden uppdatera informationen och följa verksamhetsmiljön.
 
Särskilt viktigt är det att göra kundanalyser regelbundet. Med hjälp av dem kan man t.ex. personifiera besökarna i webbutiken och koppla ihop dem med fysiska lägen samt förbättra marknadsföringen genom att göra den mer riktad.
 
Förutom att analysera den inhemska marknaden är det en god idé att rikta blicken även mot utlandet direkt från början. ”Det är bra att ha en gränsöverskridande strategi redan från början, liksom att ha en strategi för att expandera verksamheten till flera länder. Det är dock viktigt att utveckla egna strategier för kundupplevelsen i olika länder”, säger Carsten Dalbo, chef för PostNords eCommerce & Logistics i Danmark.

Grunda företaget

Innan du påbörjar affärsverksamheten måste göra en anmälan om grundande av företag till några officiella myndigheter. Mer information finns på Företags- och organisationsdatasystemet YTJ:s hemsida.

Välj e-handelsplattform

I dag finns det flera olika plattformar att välja mellan, från gratisversioner till avgiftsbelagda system. Normalt sett finns det tre olika plattformslösningar:

  1. Standardiserade plattformar (färdiga lösningar med olika funktioner)
  2. Open source (ett system med öppen källkod. Möjliggör lägre kostnader, men kräver tekniska kunskaper.)
  3. Självbyggd (skapas ofta av en konsult eller en webbdesignbyrå)

Fundera noggrant på vilka egenskaper din webbutik behöver. De bör även återspegla företagets mål. Plattformen ska stödja dem och andra centrala funktioner, såsom kompatibilitet med mobilenheter.

Läs mer om hur du anpassar din sajt till mobilenheter

Inköp och leveranser

Innan du påbörjar verksamheten måste du trygga tillgången till produkter och bestämma hur de ska levereras från tillverkaren till konsumenten. Om du levererar varor utanför EU behöver du olika dokument. Här hittar du all nödvändig förtullningsinformation. Mer information om hur du packar och skickar produkter hittar du här.

Lagerhållning

Lagerytan är ofta en faktor som begränsar webbutikernas tillväxt, då ett större lager också innebär avsevärt större kostnader. Därför är det bra att fundera på vilka planer du har för din webbutik och vilka dina framtida behov kan vara.
 
Hyresavtalen för externa lagerlokaler är ofta långa, varför det är bra att fundera ut en långsiktig plan innan man skaffar lokaler.
 
Förutom ett fysiskt lager ska man också planera en lagerhållningsstrategi som man ska basera på olika prognoser, som försäljningsstatistik, säsongsvariationer samt allmänna temaförsäljningsdagar och reor.
 
Om du funderar på att köpa lagerhållnings- och andra mervärdestjänster från en extern logistikaktör bör du titta på PostNords lagerhållnings- och mervärdestjänster.

Marknadsför webbutiken

Många som har ett e-handelsföretag tycker att marknadsföringen är svår. Även om marknadsföringen alltid har samma syfte kan den göras på flera olika sätt.  Man bör börja med sökmotormarknadsföring (Search Engine Optimization, SEO) och optimering av hemsidan så att man kan vara säker på att webbutiken exponeras för rätt målgrupper.
 
Direktmarknadsföring är ett annat bra sätt att synas och nå rätt målgrupper. Direktmarknadsföringen kan vara adresserad eller oadresserad. PostNord hjälper dig även göra kundanalyser, välja målgrupper och ta fram adressuppgifter.

Välj TA-leverantör

Enkelt förklarat är ett TA-system ett datasystem som transportföretag använder för att bokföra transporter, skriva ut följesedlar och spåra försändelser. Det finns flera olika tjänsteleverantörer på marknaden, inklusive PostNords system Pacsoft Online.
 
Läs mer om TA-system.

Välj logistikpartner

Behoven av olika leveransmetoder varierar beroende på företag. Det är bra att utvärdera huruvida man behöver skicka försändelser ofta och om produkterna som ska skickas är stora eller t.ex. mycket värdefulla.
 
Läs mer om sändningstjänster.