Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Tullinformation

Viktig information till dig som skickar paket eller pallgods utanför EU.

Tulldokumentation

För paket och pallgods som transporteras utanför EU krävs, förutom transportdokument, även en proforma- eller en handelsfaktura som skickas med godset. En kopia av fakturan ska skickas via e-post till tullaus.fi@postnord.com och originalfakturor måste fästas på plastfickan enligt frakt.  
I avsaknad av en faktura kopia debiterar vi dig för en ofullständig faktura enligt tilläggstjänsten prislista. Originalfakturorna ska skrivas på engelska och upprättas i minst tre exemplar som ska vara undertecknade för hand. (Underskrift krävs inte om företaget är auktoriserad exportör.)

Vänligen observera att det finns vissa area inom EU som inte ingår i EU:s skatteområde.Till de här område krävs handels- eller proformafaktura:

 • Spanien: Kanarieöarna, Ceuta och Melilla
 • Italien: San Marino och Vatikanstaten
 • Danmark: Färöarna och Grönland (leverans bara av post).

Mypack Collect sändningar till Norge

Mypack Collect kan endast användas från icke-EU-länder till Norge, och sändningen måste vara minst 20 paket. Fakturaen ska utfärdas till en enda 
köpare (företag) i Norge (för mer information, se delleverans). 
För att säkerställa en smidig leverans, vänligen kontakta vår försäljning i god tid innan du skickar den första satsen.

Transporter till Åland

Momsdeklarationen vid import vid transport över Åland har ändrats sedan början av 2018. För mer information om transporter mellan Åland och fastlandet Skatteverkets webbplats.

Transporter till Storbritannien

Obs! Transporterna till Storbritannien har stoppats tills vidare. Anledningen till stoppet är de ständigt föränderliga importkraven på grund av Storbritanniens EU-utträde och svårigheterna som är förknippade med deras tillämpning.

Förutom en kommersiell eller proformafaktura krävs ett Importer Information formulär och ett Direct Representation formulär för palltransporter till Storbritannien. De ifyllda formulären och en kopia av fakturan måste skickas via e-post till vår tullavdelning på tullaus.fi@postnord.com.

Se instruktionerna för palltransporter och fyllning av Importer Information formuläret här.

Handelsfaktura – när det gäller en vara till försäljning

Handelsfaktura skrivs på engelska och upprättas i tre exemplar som undertecknas för hand. Handelsfakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • avsändarens och mottagarens exakta adress samt kontaktpersoner
 • EORI-nummer*
 • Mottagarens FO motsvarande "Registration number", eller när det gäller en enskild person, dennes personnummer. (I Norge, krävs det så kallade "PID nummer" när värdet av varan är 1 000 NOK eller mer.)
 • faktureringsadress
 • fakturanummer och datum
 • paket-id/nummer på fraktsedel
 • leveransklausul
 • paketens innehåll / en exakt beskrivning av varan
 • vikt (brutto och netto)
 • antal paket eller pall
 • valuta
 • KN-nummer och exportbegränsningar
 • klausul om ursprungsland.

Proformafaktura - när det gäller gåva, varuprov eller dokument

Du kan använda proformafaktura i stället för handelsfaktura när du inte kräver någon betalning för varan från mottagaren. Till proformafaktura gäller samma anvisning än till handelsfaktura. På proformafakturan ska det anges också en orsak till varför varan är kostnadsfri, t.ex. prov, garantireparation eller utställningsföremål. Observera att varans nominella värde måste stå på fakturan. Du kan använda en mall för proformafaktura.

Packningslist – ett dokument där man specificerar ingående kolliidentiteter i en sändning

Packningslist är en användbar men inte obligatorisk förteckning där man specificerar t.ex. totalantalet kollin i en sändning, vikt, volym, kollinummer på paketen samt anger produktspecifika uppgifter, såsom färg, storlek etc. Sändningslista fästes på kolli nr 1.

Delleverans/-faktura (endast möjlig vid sändning till Norge)
Flera sändningar kan användas för att skicka fraktpaket till en mottagare på en enda handels- eller proformell faktura. 
Faktureringsadressen måste vara ett momsregistrerade företag i destinationslandet. Därför faktureras inga faktiska fraktadresser. 
Annars krävs samma faktureringsinformation som för en kommersiell eller proforalräkning.

Delleverans/-faktura (endast möjlig vid sändning till Norge)

Flera sändningar kan användas för att skicka fraktpaket till en mottagare på en enda handels- eller proformell faktura. 
Faktureringsadressen måste vara ett momsregistrerade företag i destinationslandet. Därför faktureras inga faktiska fraktadresser. 
Annars krävs samma faktureringsinformation som för en kommersiell eller proforalräkning.

Förutom fakturan måste sändningen också åtföljas av en fraktlista (t.ex. excellista) som endast innehåller PostNords spårningsnummer, mottagare och leveransadress. Fraktlistan bifogas paketnummer 1.
De signerade fakturorna måste åtföljas av tre kopior och en fraktlista. En kopia av fakturan och e-postlistan måste skickas till tullaus.fi@postnord.com.

Fullmakt för DPD-export till Serbien och Bosnien-Hercegovina

Vid export är det mottagaren som betalar eventuell importtull och skatter. Vissa mottagande länder kräver att få en fullmakt, Power of Attorney, från mottagaren som garanti att denne är betalningsskyldig för eventuella importkostnader innan paketet kan levereras till mottagaren. Du som avsändare kan säkra en snabb leverans genom att be mottagaren fylla i en fullmakt i förväg.

Fullmakten för mottagare i Serbien eller Bosnien-Hercegovina

Varucertifikatet EUR.1 (ursprungsintyg)

En varas ursprung kan bevisas med varucertifikatet EUR.1 eller med en exportörsdeklaration. För en ursprungsprodukt ska man ansöka om varucertifikat EUR.1 (ursprungsintyg) hos exporttullkontoret. Certifikatet ska vara bestyrkt av Tullen. Exportören ska själv fylla i certifikatets ansökningsdel och skaffa en stämpel av tullen från närmaste tullkontor. Produktens ursprung bevisas i bestämmelselandet med detta ursprungsintyg för att få förmånsbehandling.

Exportörsdeklaration (fakturadeklaration)

Varje exportör har rätt att utfärda en fakturadeklaration för en ursprungsprodukt om dess värde inte överstiger 6 000 euro (grundsituation). En godkänd exportör kan däremot utfärda fakturadeklarationer oberoende av försändelsens värde. Ett företag som regelbundet exporterar ursprungsprodukter kan ansöka om status som godkänd exportör.

*EORI-nummer

EORI-numret är det individuella EU-nummer som medlemslandets tullmyndighet har gett företaget. Vid registrering i ett medlemsland får företagen ett EORI-nummer som de ska använda vid tullklarering i alla medlemsländer. I Finland används FO-numret i formatet FI1234567-8 som EORI-nummer. Du kan ansöka om ett EORI-nummer hos tullen.

Incoterms - leveransvillkor

Incoterms-klausulerna fastställer säljarens och köparens ansvar för leverans, vara samt kostnader.  Vid export till länder utanför EU måste man alltså observera att det i handelsfakturorna i samband med leveransvillkor ska stå om det är leveransklausulerna enligt Incoterms 2000 eller Incoterms 2010 som används.

Med PostNord Parcel -service kan man använda leveransvillkor som är i tabellen. PostNord MyPack Collect- och PostNord Pallet -försändelser levereras endast enligt leveransvillkoret DAP då mottagaren alltid ansvarar för kostnaderna vid införtullning.

* Obs! Vid leveransklausulerna DAP ska den exakta leveransplatsen anges. Till exempel DAP, Street 1, CH-1234 Zürich.

Försändelser till Finland

Med import avses i tullverksamheten införsel av varor till Finland från ett land utanför EU. Varorna ska tullklareras innan de får tas i bruk eller säljas vidare. Det vanligaste tullförfarandet vid import är överlåtelse till fri omsättning och konsumtion. Vid det här förfarandet ska man lämna in en tulldeklaration.

Skatter och avgifter

De skatter och avgifter som uppbärs bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde. Tullen och mervärdesskatten är de mest allmänna skatter som uppbärs i samband med import. När man importerar varor från länder utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull för dem. Den här tariffenliga tullen uppbärs för varor från tredje land, om varorna inte får tullnedsättning eller tullfrihet genom förmånsbehandlingar, tullkvoter eller tullsuspensioner.

Ytterligare information

För mera information läs på www.tulli.fi.

Eller kontakt PostNord kundtjänst:
Tel.: +358 10 572 8495
E-mail: tullaus.fi@postnord.com