Vastuullisuus

Kuljetukset

PostNordin kunnianhimoisena ilmastotavoitteena on täysin fossiilittomat kuljetuspalvelut vuoteen 2030 mennessä. Fossiilittomuuteen tähtäävät toimenpiteemme keskittyvät ennen kaikkea kuljetuskalustoon, sillä valtaosa hiilidioksidipäästöistämme syntyy kuljetuksissa.

Jakelukuljetukset

Merkittävä osa jakeluautoistamme kulkee uusiutuvalla dieselillä. Lisäämme uusiutuvan dieselin sekä muiden fossiilivapaiden polttoaineiden käyttöä myös muissa kaupungeissa vuoden 2022 aikana. Tavoitteenamme on, että kaikki pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen muodostaman alueen kuljetuspalvelut täysin fossiilittomasti vuoteen 2025 mennessä.

Runkoliikenne

Tärkeimmän kaupunkienvälisen kuljeutusalueen muodostaa Turun, Tampereen ja pääkaupunkiseudun muodostama kolmio.

Runkoliikenteessä eli terminaalien välisessä liikenteessä, jossa käytetään isoja ajoneuvoja, käytössämme on yhdeksän niin sanottua HTC-rekkaa. Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport, ja se on kansainvälisesti vakiintunut termi tieliikenteen normaalia pidemmille tai raskaammille yhdistelmille, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina.


Suuremmalla kuljetuskapasiteetilla tavoitellaan pienempää energiankulutusta kuljetettuun hyötykuormaan nähden. Se tarkoittaa suoraan päästöjen ja kustannusten laskua. Suuremmilla yhdistelmillä saadaan hyötykuorman suhde kokonaismassaan paremmaksi, jolloin tierasitukset laskevat suuremmasta massasta huolimatta.

Kahdellatoista runkolinjalla autojen polttoaineena on uusiutuva diesel.

Optimointi

Pääterminaalimme sijaitsevat Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Olemme sijoittaneet terminaalimme niin, että kuljetukset näillä väleillä ja edelleen muualle Suomeen Suomeen sujuvat optimoidusti. Omien pääterminaalien lisäksi logistiseen verkostoomme kuuluu 19 alueterminaalia Maarianhaminasta Rovaniemelle.

Runkoliikenteen rekoissa käytämme lastausoptimointiin kehikoita, jotka mahdollistavat lastin sijoittamisen kerroksittain parhaan täyttöasteen saavuttamiseksi. 

Jakeluliikentessä käytämme puolestaan reittioptimointia, jolla pyritään löytämään aina paras mahdollinen jakelureitti ja vähentämään ylimääräisiä kilometrejä.