Ohita navigointi ja haku
Verkkopalvelumme ei tue enää Internet Exploreria. Käytä sen sijaan Chrome, Edge, Firefox tai vastaavaa selainta nopeamman ja sujuvamman käytön varmistamiseksi. Öppna i Microsoft Edge

Seloste puhelutallenteiden käsittelytoimista

Rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: PostNord Oy, Firdonkatu 2 T  81, 00520 Helsinki
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Kimmo Hyttinen 
Puhelinnumero: +358 10 572 8080
Tietosuojavastaava: dataprotectionofficer@postnord.com

Käsittelyn tarkoitukset

PostNord saattaa tallentaa asiakaspalveluun soittavan henkilön ja PostNordin asiakaspalvelun välisen puhelun. Puhelu tallennetaan osapuolten oikeuksien tai oikeusturvan varmistamiseksi. Puhelutallenteita voidaan hyödyntää henkilöstön koulutuksessa tai palvelun kehittämisessä.


Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteriin tallennetaan puhelun aika, puhelun kesto ja äänitallenne keskustelusta.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan, mukaan lukien kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Puhelutallenteita säilytetään yksi (1) kuukausi, jonka jälkeen ne tuhotaan automaattisesti.


Yleinen kuvaus artikla 32 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

PostNord ylläpitää korkeaa turvallisuustasoa henkilötietojen käsittelyssä ja suojaa asianmukaisin teknisin ja organisatorisin turvallisuustoimenpitein henkilötietoja muuttamiselta, levittämiseltä ja hävittämiseltä ja pyrkii estämään luvattoman pääsyn tietoihin. Muun muassa tietojen arkaluontoisuudesta ja laajuudesta sekä niihin liittyvistä riskeistä riippuen PostNord ryhtyy tarvittaviin teknisiin toimenpiteisiin käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi. Turvallisuussyistä PostNord ei voi antaa tarkkoja tietoja toimenpiteistä.

Customer service