Ohita navigointi ja haku
Verkkopalvelumme ei tue enää Internet Exploreria. Käytä sen sijaan Chrome, Edge, Firefox tai vastaavaa selainta nopeamman ja sujuvamman käytön varmistamiseksi.

Seloste tallentavan kameravalvontajärjestelmän käsittelytoimista

Rekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot


Rekisterinpitäjä: PostNord Oy, Firdonkatu 2 T  81, 00520 Helsinki
Tietosuojavastaava: dataprotectionofficer.fi@postnord.com

Käsittelyn tarkoitukset


Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on:

• henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden varmistaminen PostNordin tiloissa ja piha-alueilla
• omaisuuden suojaaminen ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
• työturvallisuuteen liittyvien uhkien ennaltaehkäisy ja selvittäminen
• tuotantoprosessin asianmukaisen toiminnan varmistaminen


Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä


PostNordin tallentavan kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla kiinteistöjen ulko-ovien edustalla syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto. Rekisteröityjen ryhmään voivat kuulua rekisterinpitäjän työntekijät ja/tai vuokratyöntekijöinä toimivat konsultit ja/tai yritys- ja yksityisasiakkaat.


Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan, mukaan lukien kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat


Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Yleinen kuvaus artikla 32 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista


PostNord ylläpitää korkeaa turvallisuustasoa henkilötietojen käsittelyssä ja suojaa asianmukaisin teknisin ja organisatorisin turvallisuustoimenpitein henkilötietoja muuttamiselta, levittämiseltä ja hävittämiseltä ja pyrkii estämään luvattoman pääsyn tietoihin. Muun muassa tietojen arkaluontoisuudesta ja laajuudesta sekä niihin liittyvistä riskeistä riippuen PostNord ryhtyy tarvittaviin teknisiin toimenpiteisiin käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi. Turvallisuussyistä PostNord ei voi antaa tarkkoja tietoja toimenpiteistä.

Customer service