Ohita navigointi ja haku
Verkkopalvelumme ei tue enää Internet Exploreria. Käytä sen sijaan Chrome, Edge, Firefox tai vastaavaa selainta nopeamman ja sujuvamman käytön varmistamiseksi. Öppna i Microsoft Edge

Pohjolan vihreän logistiikan suunnannäyttäjä

Alansa ilmastojohtajuutta tavoitteleva PostNord tähtää täysin fossiilittomaan toimintaan vuoteen 2030 mennessä. Matkan varrelle on asetettu myös välietappeja. Muutoksessa ovat mukana kaikki Pohjoismaat.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n viesti on selvä: ilmastonmuutosta hidastavilla toimilla on valtava kiire, eikä aikaa ole hukattavaksi.

Suomen PostNordin toimitusjohtaja Johanna Starck kertoo, että koska asia on niin vakava, kaikista pohjoismaisista logistiikkayhtiöistä PostNord on asettanut itselleen kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet.

Ajatuksena on olla logistiikka-alan ilmastojohtaja.

– Haluamme olla suunnannäyttäjä vihreässä logistiikassa. Muutkin alan toimijat ovat julkistaneet vuodelle 2030 asetettuja tavoitteita, mutta me olemme suurista pohjoismaisista logistiikkayrityksistä ainoa, jolla on myös välitavoitteet, Starck kertoo.

Kyse on PostNordin historian suurimmasta muutoshankkeesta. Vuodelle 2025 asetettu tavoite on vähentää päästöjä 40 prosenttia. Seuraavana häämöttää vuosi 2027, jolloin kaikki jakelu on tarkoitus tehdä päästöttömästi.

Vuonna 2030 koko PostNordin toiminnan halutaan olevan täysin fossiilitonta. Se, mikä ei kulje sähköllä, käyttää silloin biokaasua tai uusiutuvaa dieseliä. Muutos vaikuttaa toimintaan koko organisaatiossa ja kaikissa maissa, joissa PostNord toimii.

”Yhteistyössä on voimaa”

Koska PostNord toimii kaikkialla Pohjoismaissa, maayhtiöiden jaettu tavoite takaa sen, että vaikutukset leviävät laajalle. Tavoitteiden saavuttamiseksi on perustettu myös kaikki maat kattava työryhmä nimeltä Green by PostNord. Siihen kuuluu yli 50 työntekijää eri maista ja eri yksiköistä.

– Yhteistyössä on voimaa. Ryhmän avulla esimerkiksi jaetaan tietoa läpi organisaation sekä tehdään pilotteja ja hankintoja yhdessä, Starck sanoo.

Ruotsin PostNord on sähköistänyt jakelukalustoaan jo vahvasti, ja tänä vuonna naapurimaahan ollaan hankkimassa yli tuhat sähkökäyttöistä ajoneuvoa. Esimerkiksi Malmössä, Uppsalassa ja Helsingborgissa jakelu toimii jo täysin fossiilittomasti. Norja on puolestaan edelläkävijä raskaan kaluston siirtymisessä biokaasuun, ja Tanska on ryhtynyt hyödyntämään uusiutuvaa dieseliä nykyisissä ajoneuvoissa.

Suomessa siirrettiin viime vuoden lopussa ennätykselliset lähes 50 pakettiautoa uusiutuvaan dieseliin, ja tällä hetkellä kaikki pääkaupunkiseudun kotipaketit jaellaan fossiilittomasti.

Vetyä on pidetty varteenotettavana vaihtoehtona raskaan liikenteen kuljetusten käyttövoimaksi. PostNordin ajoneuvoissa sitä ole vielä kokeiltu, mutta Starck uskoo, että vetyautoja voidaan pilotoida jo parin vuoden sisällä.

Läpinäkyvää viestintää

Kuluttajat tuntevat ympäristövaikutukset nykyään huomattavasti aiempaa paremmin. PostNordin E-commerce in Europe 2021 -raportista selviää muun muassa, että erityisesti nuoret kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän entistä ympäristöystävällisemmistä kuljetuksista. Suomessa suuressa suosiossa ovat pakettiautomaatit, joita voidaan päästöjen näkökulmasta pitää kotiinkuljetuksia parempina vaihtoehtoina.

Määränpäähän tehtävät kuljetukset ovatkin yksi seikka, johon PostNordilla on kiinnitetty huomiota päästöjen vähentämiseksi. Reittien ja täyttöasteen optimointi tehdään tekoälyn avulla, jotta paketit kulkevat kohteisiinsa mahdollisimman järkevästi – eli ympäristöystävällisesti ja samalla taloudellisesti.

Ilmastovaikutuksista myös viestitään asiakkaille läpinäkyvästi. Starck kertoo, että PostNordin asiakasportaalissa ollaan ottamassa käyttöön päästöraportointityökalua, jonka avulla saa selville tiedot oman kuljetuksen aiheuttamista päästöistä vain muutamalla klikkauksella.

– Asiakaskohtaiset luvut tulevat putoamaan, kun kunnianhimoisia tavoitteita saadaan täytettyä.

Ilmastonmuutos ei voi jäädä muiden kriisien jalkoihin

Välitavoitteiden asettaminen on Starckin mukaan tärkeää, koska vuosi 2030 siintää vielä hyvin kaukana.

– On loogista rakentaa silta, jota pitkin olemme matkalla sitä kohti, hän kuvailee.

Vaikka monet yritykset ovat ympäristötoimissaan jo oikealla tiellä, IPCC:n raportit ja koko tiedeyhteisö ovat korostaneet ilmastonmuutoksen torjumisen kiireellisyyttä. Samalla maailmassa kuitenkin tapahtuu koko ajan muunkinlaisia kriisejä, jotka vaativat reagointia myös yrityksiltä.

Esimerkiksi alkuperäiset suunnitelmat päästövähennyksistä on tehty aikana ennen sotaa ja energiakriisiä. Nyt suunnitelmia on päivitettävä ja pohdittava esimerkiksi sitä, mikä rooli sähköllä ja biokaasulla on dieselin hinnan noustua historiallisen korkeaksi.

PostNordilla on ymmärretty, että arkea mullistavista kriiseistä huolimatta ilmastonmuutoksen torjuntaa ei voida sivuuttaa.

– Vaikka tuntuu, että kriisejä on meneillään koko ajan ja lisääkin vielä varmasti tulee, ilmastonmuutosta ei voida mitenkään unohtaa. On vain tehtävä entistäkin nopeammin ja tehokkaammin töitä sen eteen, että saamme omalta osaltamme muutoksen aikaan, Starck sanoo.

Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat laajalti ja pitkään. Starck muistuttaa, että esimerkiksi kalustohankinnat ovat pitkäaikaisia investointeja, joiden päästövähennyksillä on kauaskantoiset vaikutukset.

Haluatko saada kuukausittain tietoa verkkokaupan ja logistiikan ajankohtaisista aiheista?

Customer service