Mene suoraan päävalikkoon Siirry päävalikkoon Kielivalikkoon

Käytämme evästeitä taataksemme, että sivusto toimii oikein, kerätäksemme tilastotietoja sekä markkinointiin. Tietoa käyttämistämme evästeistä ja selaimesi evästeasetuksista voit lukea kohdasta Tietoa evästeistä

Yksityisyydensuoja

PostNordin digitaalisia kanavia koskeva yksityisyydensuojakäytäntö

PostNord AB (julk.) ja PostNord-konsernin yhtiöt (jäljempänä PostNord tai me) suhtautuvat vakavasti kaikkien verkkosivukävijöidensä yksityisyydensuojaan sekä kaikkien niiden henkilöiden yksityisyydensuojaan, jotka käyttävät PostNordin verkkosivuillaan, sovelluksissaan, sosiaalisen median alustoillaan ja asiakaspalvelunsa kautta tarjoamia palveluita (Digitaaliset kanavat).

Tavoitteenamme on tarjota käyttäjille varmuus siitä, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan ja että heidän henkilötietojaan käsitellään asianmukaisesti. Otamme vastuun siitä, että PostNordin käsittelemiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asianmukaisiin tarkoituksiin ja että ne suojataan luvattoman pääsyn estämiseksi. PostNord noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella astuu toukokuussa 2018 voimaan uusi yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR)1.

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee yleisesti kaikkia PostNordin Digitaalisia kanavia. Mikäli jonkin PostNord-konsernin tytäryhtiön tai muun konsernin alaisen oikeussubjektin ylläpitämässä Digitaalisessa kanavassa julkaistaan toinen, yksityiskohtaisempi yksityisyydensuojakäytäntö, noudatetaan ensisijaisesti kyseistä käytäntöä.

PostNordin Digitaalisissa kanavissa käsiteltävien henkilötietojen lisäksi käsittelemme sinusta niin lähettäjän kuin vastaanottajan ominaisuudessa kerättyjä henkilötietoja myös osana PostNordin Digitaalisten tai muiden kanavien kautta tarjottavien palvelujen toteuttamisen osana. Mikäli jonkin PostNordin Digitaalisten kanavien kautta tarjottavan palvelun ehdot sisältävät yksityiskohtaisempia määräyksiä henkilötietojen käsittelystä, palvelun osalta noudatetaan ensisijaisesti kyseisiä määräyksiä.

Mitä henkilötiedoilla ja henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti muiden tietojen yhteydessä yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja yhteystiedot, IP-osoitteet, kilpailuosallistumiset, tehdyt valinnat ja verkkokäyttäytyminen.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin kohdistettuja toimia. Tällaisia toimia ovat – riippumatta siitä, suoritetaanko ne automatisoidusti vai ei – tietojen kerääminen, rekisteröiminen, organisoiminen, jäsentäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, luominen, lukeminen, käyttäminen, luovuttaminen siirtämällä, jakamalla tai muulla tavoin, tarkistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

Henkilötietojen käsittely PostNordissa 

Millaisia henkilötietoja kerätään ja milloin ne poistetaan?

Kun vierailet Digitaalisissa kanavissamme tai käytät Digitaalisia kanaviamme tai niiden palveluita tai kun otat meihin yhteyttä Digitaalisten kanaviemme kautta, voimme kerätä sinusta esimerkiksi seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tunnistamistiedot, PostNordin palveluiden ja tuotteiden käyttämistä koskevat tiedot ja ostohistoria sekä joidenkin palveluiden osalta kuvat ja sijaintitiedot. Tarvittaessa käsitellään myös henkilötunnusta ja maksukortin tietoja. PostNord voi lisäksi kerätä teknistä tietoa niistä laitteista, joilla käytät PostNordin Digitaalisia kanavia, mukaan lukien IP-osoite, laitetunnus, verkkoselaimen tyyppi ja evästetiedot. Tässä kuvattua tietojen keräämistä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun ilmoitat henkilötietosi Digitaalisissa kanavissamme tai niiden palveluissa saatavilla olevien erilaisten lomakkeiden kautta, olet yhteydessä PostNordiin ja muihin tahoihin PostNordin sosiaalisen median alustoilla, jätät palautetta yhteydenottolomakkeidemme kautta tai puhelimitse, lataat raportteja PostNordin verkkosivuilta tai ilmoittaudut PostNordin järjestämiin tapahtumiin.

Mikäli osallistut järjestämiimme kilpailuihin tai muihin markkinointiaktiviteetteihin, voimme käsitellä kilpailuosallistumisesi sisältöä ja muita antamiasi henkilötietoja.

Kun otat meihin yhteyttä Digitaalisten kanaviemme asiakaspalvelutoimintojen kautta esimerkiksi reklamaation yhteydessä, käsittelemme yhteystietojasi sekä asiaasi koskevia tietoja.

Jos vierailet sosiaalisen median tileillämme tai otat meihin yhteyttä niiden kautta (Facebookin ja Twitterin kaltaiset ulkoiset alustat), PostNord voi vastaanottaa profiiliasi ja alustalla käymääsi vuorovaikutusta koskevia tietoja kyseisen alustajan toimittajalta.
PostNord käyttää useilla Digitaalisilla kanavillaan niin sanottuja evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten käytät kyseistä Digitaalista kanavaa. Lisätietoa PostNordin Digitaalisissa kanavissaan käyttämistä evästeistä ja niiden poistamisesta on saatavilla PostNordin evästeinformaatiosta.

Käsittelemme henkilötietoja vain siihen asti, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus on täyttynyt tai kunnes PostNordin lailliset velvollisuudet on täytetty.

Missä tarkoituksissa henkilötietoja käsitellään?

PostNord, PostNord-konsernin yhtiöt tai niiden alihankkijat käyttävät tietoja, joita sinusta kerätään Digitaalisten kanavien ja niiden palveluiden käytön yhteydessä, seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Tilaamiesi tuotteiden ja palveluiden toimittaminen sekä kanssasi solmimamme sopimuksen hallinta.

  2. Yhteydenpito kanssasi asiakaspalvelumme, sähköpostilomakkeidemme ja sosiaalisen median tiliemme kautta.

  3. Markkinointiaktiviteettien, kuten kilpailuiden ja arvonta- ja voittajatietojen hallinta.

  4. Markkinointitarkoitukset, mukaan lukien postitse, sähköpostitse ja tekstiviestinä/multimediaviestinä toteutettava markkinointi (jonka voit estää napsauttamalla jokaisessa sähköpostiviestissä tai tekstiviestissä/multimediaviestissä ilmoittamaamme linkkiä).

  5. Kävijöiden analysointi ja ryhmittely heidän valintojensa, priorisointiensa ja mieltymystensä perusteella eli niin sanottu profilointi, jonka tarkoituksena on tarjota sinulle räätälöityä olennaista tietoa, kuten suosituksia, mainoksia ja tarjouksia. On myös mahdollista, että PostNordin ja konsernin yhtiöiden eri Digitaalisten kanavien käyttöä koskevat tietosi yhdistetään tätä tarkoitusta varten sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.

  6. Maksusi käsitteleminen sekä petosten ehkäiseminen tai havaitseminen.

  7. Tilastotietojen kerääminen Digitaalisten kanaviemme ja niiden palveluiden käytöstä.

  8. Digitaalisten kanaviemme ja niiden perustana toimivien digitaalisten alustojen ylläpitäminen, kehittäminen, testaaminen ja parantaminen.

Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn oikeutetut tarkoitukset

PostNord käsittelee henkilötietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi, kun se on välttämätöntä kanssasi tekemämme sopimuksen kannalta, vastataksemme asiakaspalvelupyyntöösi tai kun meillä on henkilötietojesi käsittelyyn jokin muu oikeutettu peruste, kuten Digitaalisten kanaviemme kävijöille suunnattu markkinointi tai Digitaalisten kanaviemme kehittäminen. Mikäli PostNord käsittelee henkilötietojasi sellaiseen tarkoitukseen, joka voimassa olevan lainsäädännön mukaan edellyttää hyväksyntääsi, varmistamme hyväksyntäsi etukäteen pyytämällä sinua napsauttamaan valintaruutua.


Henkilötietojen suojaaminen

PostNord ylläpitää korkeaa turvallisuuden tasoa henkilötietojesi käsittelyssä sekä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvallisuustoimenpiteisiin suojatakseen henkilötietojasi asiattomalta pääsyltä, muuttamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä.

PostNordilla on Ruotsin postilain (SFS 2010:1045) mukainen vaitiolovelvollisuus, joka koskee kirjelähetyksiä, mutta myös muita PostNordin asiakkaita koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kirjejakelua koskeva osoiterekisterimme voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa viranomaisille lain tai muun säädöksen niin vaatiessa.

Henkilötietojen luovuttamista koskevat rajoitukset

PostNord voi valtuuttaa ulkoisia yhteistyökumppaneita (toimittajia) suorittamaan toimeksiantoja PostNordille, esimerkiksi tuottamaan IT-palveluita tai maksuratkaisuja tai auttamaan markkinoinnissa, analysoinnissa tai tilastoinnissa. Osana näiden palveluiden suorittamista PostNordin yhteistyökumppaneilla, niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella, voi olla pääsy henkilötietoihisi.

Yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja PostNordin puolesta, allekirjoittavat aina sopimuksen PostNordin kanssa, jotta henkilötietojesi korkea suojaustaso voidaan varmistaa myös yhteistyökumppaneidemme osalta. EU:n/ETA:n ulkopuolella toimivien yhteistyökumppaneiden osalta ryhdytään erityisiin suojaustoimenpiteisiin. Tällaisiin lukeutuvat esimerkiksi sopimukset, jotka sisältävät tiedonsiirtoa koskevia standardoituja mallilausekkeita, jotka Euroopan komissio on laatinut ja jotka ovat saatavilla komission verkkosivuilta.

PostNord voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muulle viranomaiselle, jos kyse on rikoksen selvittämisestä tai jos olemme muuten velvoitettuja luovuttamaan kyseiset tiedot lain tai viranomaispäätöksen nojalla.

PostNord ei luovuta henkilötietojasi missään muussa kuin tässä kohdassa kuvatussa tarkoituksessa.

Mobiililaitteeltasi saatujen tietojen käyttö

PostNord tarjoaa joitakin palveluita, joiden käyttö edellyttää, että PostNord saa pääsyn mobiililaitteesi (esimerkiksi matkapuhelimen tai tabletin) tietoihin. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi kuvat ja sijaintitietosi. PostNord ei koskaan kerää sellaista tietoa, jonka keräämiseen et ole antanut erikseen suostumustasi.
Alla on esitetty, miten PostNord voi käyttää mobiililaitteesi tietoja, jos olet antanut PostNordille suostumuksesi niiden käyttöön.

Sijainti: PostNord ei koskaan kerää tai käytä mobiililaitteesi sijaintitietoja, jos et ole antanut siihen erikseen suostumustasi.

Kuvat ja kamera: PostNordilla ei ole pääsyä kuviisi tai kameraasi ilman erillistä suostumustasi. Emme myöskään koskaan siirrä mobiililaitteesi kuvagalleriaa omaan käyttöömme. Mikäli annat PostNordille suostumuksen kuviesi käyttöön, käytämme ainoastaan niitä kuvia, joiden käyttöön olet erikseen antanut suostumuksesi.

Yhteystiedot: PostNord ei siirrä mobiililaitteeseesi tallennettuja yhteystietoja omaan käyttöönsä ilman erillistä suostumustasi.

Mikrofoni: PostNordilla ei ole koskaan pääsyä mobiililaitteesi mikrofoniin, ellet ole antanut siihen erikseen suostumustasi.

Ulkoiset linkit

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee sellaisia tietoja sinusta, joita PostNord käsittelee osana Digitaalisia kanaviaan. PostNordin Digitaaliset kanavat voivat joskus sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille tai palveluihin, joita me emme valvo. Mikäli siirryt ulkoiselle verkkosivustolle tällaisen linkin kautta, suosittelemme, että tutustut kyseistä sivustoa koskevaan henkilötietokäytäntöön ja evästekäytäntöön.

Oikeus tietoon ja oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on voimassa olevan henkilötietolainsäädännön nojalla oikeus milloin tahansa pyytää nähtäväksi sinusta käsiteltävät henkilötiedot, pyytää virheellisten tietojen korjaamista, pyytää, että PostNord lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa ne, pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, harjoittaa oikeuttasi tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä kieltää henkilötietojesi käsittely. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä PostNordiin alla ilmoitettuun osoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus tehdä milloin tahansa valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

Lapsia koskevien henkilötietojen käsittely

PostNordin Digitaalisia kanavia ei ole suunnattu lapsille, eikä PostNord siksi tietoisesti kerää lapsia koskevia henkilötietoja. Jos saat lapsesi huoltajana tietoosi, että lapsesi on ilmoittanut henkilötietoja PostNordille, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä alla ilmoitettuun osoitteeseen voidaksesi käyttää oikeuttasi esimerkiksi tietojen korjaamiseen tai poistamiseen.

Yhteystiedot

Tietojesi käsittelystä vastuussa oleva henkilötietovastaava on se PostNord-yhtiö, joka ilmoitetaan kyseisen Digitaalisen kanavan vastuutahoksi. Muut PostNord-konsernin alaiset oikeussubjektit ovat lisäksi soveltuvissa tapauksissa vastuussa henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun tai toiminnon ehtojen mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten PostNord käsittelee henkilötietojasi, tai haluat lisätietoa muiden PostNord-konsernin yhtiöiden henkilötietovastaavista tai kyseisten tahojen yhteystiedot, ota yhteyttä PostNordin tietosuojavaltuutettuun sähköpostitse osoitteeseen dataprotectionofficer@postnord.com tai postitse osoitteeseen:

PostNord AB
Data Protection Officer
105 00 Stockholm
SWEDEN

Yksityisyydensuojakäytännön muuttaminen

PostNord voi tehdä ajoittain muutoksia tähän yksityisyydensuojakäytäntöön. Yksityisyydensuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla PostNordin verkkosivuilta.

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antama asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Kundservice