Ohita navigointi ja haku
Verkkopalvelumme ei tue enää Internet Exploreria. Käytä sen sijaan Chrome, Edge, Firefox tai vastaavaa selainta nopeamman ja sujuvamman käytön varmistamiseksi. Öppna i Microsoft Edge

Hinta ja laatu tärkeimpiä logistiikkapalveluissa

 

PostNordin logistiikkabarometrin mukaan logistiikkakumppanin valintaan vaikuttavat edelleen eniten hinta ja laatu. Muut tekijät vaihtelevat sen mukaan, kysyäänkö asiasta alan johtavilta yrityksiltä vai niiltä, jotka katsovat sulautuvansa enemmän massaan. 

Yhteensä noin 650 logistiikasta ja hankinnoista vastaavaa pohjoismaista päällikköä vastasi kysymyksiin siitä, mikä heille on tärkeintä logistiikkakumppanin valinnassa. Vastaajista 77 prosenttia pitää toimitusten laatua tärkeänä tai erittäin tärkeänä, kun taas 74 prosenttia pitää hintaa ja toimitusehtoja tärkeinä tekijöinä.

IT-ratkaisut vähemmän merkittävässä roolissa

Logistiikkabarometrin mukaan vain 55 prosenttia pitää logistiikkayritysten IT-ratkaisuja tärkeinä kumppanin valintaan vaikuttavina tekijöinä.

– Jotta logistiikkakumppanin mahdollisista IT-ratkaisuista saataisiin täysi hyöty, vaaditaan myös vastaanottajalta osaamista. Toisin sanoen asiakkaan on pystyttävä käsittelemään saatavilla olevaa tietoa, kertoo Per Olof Arnäs Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta.

Arnäsin mukaan tämä vaatii molemmilta osapuolilta aktiivista osallistumista. IT-palveluita tärkeämpänä pidetään sen sijaan palvelutarjontaa sekä oman alan asiantuntemusta. Vain hiukan alle puolet pitää ympäristötekijöitä tärkeinä logistiikkakumppanin valinnassa.

Eroja löytyy johtavilta toimijoilta

Vastauksista löytyy suuriakin eroja, jos verrataan yrityksiä, jotka pitävät itseään alan johtavina toimijoina, ja yrityksiä, jotka katsovat sulautuvansa enemmän massaan. Alan johtavista yrityksistä jopa 71 prosenttia pitää ympäristöä tärkeänä logistiikkakumppanin valintaan vaikuttavana tekijänä, ja 76 prosenttia pitää toimittajan IT-ratkaisuja tärkeinä.

Arnäsin mukaan täytyy pitää mielessä, että selvityksessä yritykset saivat itse määrittää, ovatko ne alan johtavia toimijoita. Jos kuitenkin oletetaan, että heidän oma arvionsa pitää paikkansa, voidaan sen perusteella sanoa johtavien yritysten välittävän enemmän ympäristöstä ja IT:stä.

– Tulkitsen sen silloin niin, että nämä yritykset ovat kehityksen kärjessä ja ovat vastanneet aktiivisesti toimintaympäristöltään odottamiinsa vaatimuksiin sekä tarttuneet myös digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, summaa Per Olof Arnäs.

 Lähde: PostNordin asiakaslehti Tempo 3/2016

Customer service