Ohita navigointi ja haku
Verkkopalvelumme ei tue enää Internet Exploreria. Käytä sen sijaan Chrome, Edge, Firefox tai vastaavaa selainta nopeamman ja sujuvamman käytön varmistamiseksi. Öppna i Microsoft Edge

Varastointi- ja lisäpalveluiden opas

Järkevät varastointipalvelut tuo kustannustehokkuutta

Varastointi- ja lisäarvopalvelut kasvavat entisestään pohjoismaisilla markkinoilla. Perinteinen varastointipalvelu ja kuljetusratkaisut kehittyvät kiihtyvällä tahdilla, ja syntyy joustavia ja tuotantotehokkaita ratkaisuja. Samaan aikaan verkkokauppa asettaa uusia vaatimuksia kehittää tehokkaita ratkaisuja, joilla tavara saadaan suoraan asiakkaalle.

1. Mitä hyötyä on logistiikan ulkoistamisesta?

Aivan ensimmäiseksi on pohdittava, miten yritys hyötyy varastoinnin ja kuljetuksen ulkoistamisesta varastointi- ja lisäarvopalvelu-toimijalle. Oman toiminnan paremman kustannustehokkuuden saavuttaminen on perusedellytys kaikille, jotka ulkoistavat logistiikkansa ulkopuoliselle toimijalle.

Varastointi- ja lisäarvopalvelu-toimija on usein erikoistunut tiettyyn segmenttiin. PostNordin varastointi- ja lisäarvopalveluissa on erikoistuttu muun muassa seuraaviin:

  • Päivittäistavarat
  • Rakennus ja puutarha
  • Terveydenhuollon tuotteet ja laitteet
  • Vaatteet ja kengät
  • Elektroniikka
  • Verkkokauppa (varastointi- ja lisäarvopalvelut verkossa)
  • Renkaat

Varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoavilla yrityksillä on yleensä joukko asiakkaita jokaista varastoa kohden, jolloin kiinteistöstä, tietotekniikasta sekä materiaalin käsittelyvälineistöstä aiheutuvat kustannukset jakautuvat kaikkien asiakkaiden kesken.

Monilla omaa logistiikkaansa hoitavilla yrityksillä on usein vakituista henkilökuntaa, minkä vuoksi niiden on vaikea selvitä tuotannon vaihtelevista volyymeista. PostNordin varastointi- ja lisäarvopalveluissa voidaan tarvittaessa joustavasti siirtää henkilöstöä eri asiakkuuksien välillä tai palkata väliaikaista työvoimaa hoitamaan suurempia tilauksia.

Viiden viime vuoden aikana montaa eri kanavaa pitkin kulkevat materiaalivirrat ovat yleistyneet ja perinteiset yritykset, joilla on ollut vain tukkumyyjiä varten tarkoitettuja varastoja, ovat kasvavan verkkokaupan myötä täydentäneet toimintaansa myös suoraan kuluttajille tapahtuviin toimituksiin. Varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoavan yrityksen on helpompaa yhdistää monikanavaiset tavaravirrat. PostNord tavoittaa 4 500 toimipisteestä muodostuvan pohjoismaisen jakeluverkostonsa kautta noin 25 miljoonaa kuluttajaa ja 2 miljoonaa yritystä.

Verkkokaupan voimakas kasvu on hyvä peruste antaa toiminta varastointi- ja lisäarvopalvelu-toimijan hoidettavaksi, mikäli toiminnan volyymi kasvavaa lyhyessä ajassa, ja verkkokauppiaan on tämän vuoksi vaikea suunnitella logistiikan ja varastoinnin resurssejaan.

2. Millaiset yritykset eivät tarvitse varastointi- ja lisäarvopalveluja?

On vaikeaa määritellä alarajaa sille, milloin varastointi- ja lisäarvopalveluiden käyttö ei vielä olisi kannattavaa. Kun saavutetaan tietty volyymi, tullaan pisteeseen, jossa on pohdittava suurempaan varastointikiinteistöön investoimiseen tai varastoinnin ulkoistamiseen varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoavalle yritykselle. Eteen voi tulla myös tarve saada suurempia tuotanto- tai myyntitiloja, jolloin lisätilan tarve voidaan ratkaista siirtämällä varastointi ja materiaalin hallinta ulkopuoliselle toimijalle.

3. Anna varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoavan yrityksen jalostaa toimitusketjua

Toimitusketjun jalostamistarve voi myös olla hyvä syy käyttää apuna varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoavaa yritystä. PostNordin varastointi- ja lisäarvopalvelu voi esimerkiksi auttaa päivittäiskaupan tavaroiden, elektroniikan tai lääkkeiden käsittelyssä. Tehokkaan tilausprosessin hoitamisen lisäksi voimme myös hoitaa muun muassa pakkausmerkinnät sekä huolehtia niiden lainmukaisuudesta. PostNordin varastointi- ja lisäarvopalvelu voi huolehtia autonrenkaista niin, että henkilökuntamme nastoittaa, asentaa vanteet ja tasapainottaa renkaat ennen niiden toimittamista vastaanottajilleen.

Varastointi- ja lisäarvopalvelu-toimijoilla on suurien tavaramäärien vuoksi enemmän automatisoitua toimintaa ja käytössään nykyaikaista tekniikkaa. Tiettyjen toimeksiantojen keräilyyn ja pakkaamiseen PostNord käyttää Pick-by Voice -prosessia, joka lisää käsittelyn tehokkuutta sekä laatua.

4. Aseta kuluseurannalle vaatimuksia

Yritykset haluavat pitää kustannukset täydellisessä hallinnassaan eikä ikäviä yllätyksiä kaivata. Tee sellainen sopimus, josta käy selvästi ilmi, että varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoava yritys ei ole oikeutettu laskuttamaan ylimääräisistä kuluista, mikäli niistä ei ole tehty kirjallista pyyntöä.

5. Hyödynnä varastointi- ja lisäarvopalvelu-toimijoiden erityisosaamista

Älä tyydy siihen, että varastointi- ja lisäarvopalvelu-toimija hoitaa olemassa olevat tavaravirrat ja logistiikkaratkaisut. Monilla toimijoilla on laajaa osaamista tavaravirtojen kustannustehokkuuden lisäämisessä. Kun PostNordin varastointi- ja lisäarvopalvelujen asiakas ulkoistaa toimitusketjunsa palvelut ensimmäistä kertaa, perehdymme syvällisesti asiakkaan toimintaan ja teemme sen jälkeen ehdotuksia sen tehostamiseksi. Varastointi- ja lisäarvopalvelu-toimijalla on tarjolla laaja kokemus erilaisista logistiikan palveluiden tuotantoprosesseista erilaisiin tarpeisiin. Asiakkaamme saavat käyttöönsä myös uusinta materiaalihallinnan teknologiaa sekä huomattavaa tehokkuutta sekä skaalautuvuutta toiminnan päivittäisiin volyymeihin.

Yhteistyötä varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoavan yrityksen kanssa voidaan luonnehtia kumppanuudeksi, jonka arkipäivää on avoin tiedonkulku ja yhteinen pyrkimys asiakkaan toimitusketjun jatkuvaan tehostamiseen.

6. Logistiikkaosaamisesta on pidettävä kiinni

On hyvä tiedostaa, että logistiikan ulkoistamisessa piilee se vaara, että yritys kadottaa oman logistiikkaosaamisensa. Logistiikkapäällikön- tai johtajan tehtävät yrityksen logistiikkaratkaisuista vastaavana tahona muuttuvat. Monet yritykset korvaavat aiemmat varastovastaavan ja kuljetusostajan roolit logistiikkavastaavan positiolla. Yrityksessä, joka ulkoistaa suuren osan logistiikastaan varastointi- ja lisäarvopalveluja tarjoavalle yritykselle, logistiikkavastaavasta tulee ennemminkin selvien vaatimusten esittäjä.

Logistiikkatoimijalle asetettavat sisäiset sekä ulkoiset vaatimukset johtavat pitkällä aikavälillä siihen, että logistiikkaratkaisuja kehitetään ja niistä tulee kustannustehokkaampia.

Päivittäisen yhteistyön myötä syntyy hyvä kumppanuus, jolla saadaan varmistettua turvallisuus, vakaus ja toiminnan kauaskantoisuus molemmille osapuolille.

Lisätietoa:

Janne Wester, Sales Manager, Major Accounts
Puh. +358 40 5625547
janne.wester@postnord.com

 

POSTNORDIN VARASTOINTIPALVELUT YRITYKSILLE 

Customer service